Чисельність населення, національний склад

Населення проживає в 26 населених пунктах  (з них 1 місто і 1 селище міського типу). Середньооблікова чисельність населення району станом     на 01.01.05 р. становила  33,7 тис. чол., з них -      25.3 тис. чол.. віком 15-70 років.

Переважна більшість населення -  українці, які є основною національною групою - понад 90 %, близько 5% - росіяни, 3 % - молдавани, 2% - інші національні меншини.