Природний потенціал

В районі протікають 7 малих річок загальною довжиною 302 км,           45 струмків довжиною 137 км , 51 водоймище площею 184 га. Загальна  площа лісового фонду складає 16,324 тис. га.

За даними центральних геологічних фондів Мінгео України на території району знаходяться родовища піску будівельного, сировини для грубой кераміки, каменю пиленого, вапняків .

Відомі родовища: Олександрівське (пісок для бетона) – запаси – 3075 тис. куб.м., Кодимське (пісок, суглинок) -1751 тис. куб.м., Загнітківське (вапно) – 21253 тис. куб.м., Грабівське (вапно) – 5 ділянок  площею 21 га та об’ємом   13 млн. тонн та інші.