25.01.2019

ПАМ’ЯТКА щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу громадської ради при Кодимській районній державній адміністрації

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

 

1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

2. До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при райдержадміністрації (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

3. Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим.

4. Крім обов’язкових документів (див. п.4 зразка заяви) просимо Вас надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді та паперових носіях.

5. У випадку, якщо Ваш ІГС має інформаційні матеріали про свою діяльність, які Ви б хотіли презентувати для ознайомлення учасникам зборів, а також засобам масової інформації, Ви можете розмістити свою інформацію на веб-сторінці райдержадміністрації.

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

 

Примітка: документи приймаються до 4-го лютого 2019 року включно з 14.00 до 16 год. (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Кодима, пл. Перемоги, 1, 2 поверх, зал сасідань РДА. 

Зразки документів

 

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

___ від ___________ 20__ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства з обрання громадської ради при _________ райдержадміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 2... лютого 2017 року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації), який є кандидатом на членство в громадській раді при __________________________________.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Копії документів про легалізацію ІГС.

3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх 2 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

 

Витяг з протоколу

 

засідання правління ______ районної громадської організації «назва»

 

____ ____________ 20...року №___ м. Кодима

 

Присутні: Іванцова О.В. – голова правління;

 

Ареф’єв І.О. – заступник голови правління;

 

Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.

Порядок денний:

 

1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при ___________________.

 

Вирішили:

 

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при ___________________. Іванцову О.В. - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до 17 лютого 2017 року.

 

Головуючий Іванцова О.В.

 

Секретар Круглова Л.В.

   

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

 

Працює Голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя»

Громадянство громадянка України

Число, місяць і рік народження 03.06.1966

Місце народження Україна, м. Кіровоград

Освіта Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання не має

Володіння мовами українська, російська, англійська

Нагороди, почесні звання не має

Досвід роботи у виборних органах депутат Кіровоградської міської ради, з 11.2010 р.

 

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи №3, м. Кіровоград

09.1984 до 07.198 студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ № 6 м. Кіровоград

09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала

02.1999 до т.ч. голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя».

 

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

 

Членство в ІГС з 1995 по 1999 р. – член Кіровоградської міської організації «ДЕНЬ»

Особисті досягнення голова громадської ради при Кіровоградському МВК

Контактна інформація м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 8, оф.3, тел.: 0522-11-22-33, e-mail: budesh@ya.net

Можливий напрямок роботи у громадській раді комісія з питань регуляторної політики

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2015-2016 років

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

 

М.П. (за наявності)

*Інформація про результати діяльності ІГС слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.