15.04.2019

ПРОТОКОЛ № 1 установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Кодимській райдержадміністрації

ПРОТОКОЛ № 1

установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Кодимській райдержадміністрації

 

Дата проведення: 11 квітня 2019 р.

Час проведення: 13.30

Місце проведення: Кодимський СОУП

 

Присутні: представники ІГС, допущені ІГ до участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Кодимській райдержадміністрації, працівники відділу комунікацій апарату РДА — всього 15 осіб.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів по формуванню громадської ради при районній державній адміністрації.

  2. Звіт про діяльність громадської ради попереднього скликання.

  3. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого, лічильної комісії та секретаря).

4. Обрання громадської ради при районній державній адміністрації.

СЛУХАЛИ: по першому питанню голову ініціативної групи В.Савіцького, який відкрив засідання, оголосив порядок денний (основне питання: обговорення та затвердження нового складу громадської ради при райдержадміністрації) проінформував присутніх про роботу з підготовки установчих зборів по формуванню громадської ради.

Відповідно до вимог Постанови №996 за погодженням з громадською радою попереднього скликання (протокол ГР від 19 грудня 2018 року, розпорядження голови райдержадміністрації від 3 січня 2019 року № 15/А2019) було затверджено склад ініціативної групи з формування нового складу ГР. До складу групи ввійшли представники ГО та райдержадміністрації (зачитав склад).

15 січня повідомлення ІГ про початок та терміни прийому документів від ІГС було розміщено на веб-сайті РДА у розділі “Новини” з посиланням на розділ сайту “Громадська рада”, в якому розміщені більш докладні матеріали з цього питання: інформація ініціативної групи, нормативно-правовові документи, вимоги до ІГС, зразки документів, відповіді на найбільш поширені питання тощо.

Аналогічне оголошення було опубліковане на сторінці відділу комунікацій РДА в Фейсбуці.

Таким чином, прийом документів здійснювався ініціативною групою з 15 січня по 4 лютого включно.

Протягом періоду прийому документів було проведено кілька засідання ініціативної групи на яких:

- обрали керівний склад ІГ; затвердили зразки документів для ІГС та орієнтовну дату проведення установчих зборів).

- розглянули питання про продовження терміну прийому документів) .

За результатами розгляду було встановлено: продовжити термін прийому документів у зв'язку з тим, що станом на 4 лютого 2019 року документи ІГ подав лише 1 ІГС.

- розглянули організаційні питання проведення установчих зборів: затвердили список учасників, порядок денний, місце та час проведення зборів.

УХВАЛИЛИ: інформацію голову ініціативної групи В.Савіцького взяти до відома.

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного (через відсутність на установчих зборах голови громадської ради попереднього скликання) голову ініціативної групи В.Савіцького. Він проінформував загал про роботу ГР в 2017 -2018 рр., повідомив, що громадська рада при Кодимській райдержадміністрації як тимчасовий консультативно-дорадчий орган діяла протягом двох років (2017-2019рр.) та створена відповідно до вимог урядової Постанови від 3 листопада 2010 р. № 996. Протягом всього періоду її діяльності було проведено 8 засідань та 1 засідання президії. Проводились також засідання постійних комісій (16), консультативні зустрічі та зустрічі за круглим столом тощо.

Члени консультативно-дорадчого органу запланували та розглянули на своїх засіданнях низку актуальних питань: про обрання голови та затвердження Положення про громадську раду при Кодимській райдержадміністрації, про план роботи та орієнтовний план консультацій з громадськістю; про спільні дії місцевої влади і громадськості щодо покращення якості та доступності надання медичних послуг населенню міста і сіл району та поліпшення фармацевтичного обслуговування населення за пільговими цінами, про проведення Третього етнофестивалю “Кодима-ФЕСТ” про медичне обслуговування населення в умовах проведення реформування галузі, про соціальний захист населення, про делегування членів ГР при Кодимській РДА для роботи у конкурсній комісії по проведенню конкурсу на зайняття посад керівників КП, про проблеми водопостачання у районному центрі та можливі шляхи їх вирішення, щодо продовження акції зі збору коштів на виготовлення та встановлення у районному центрі пам'ятника борцям за незалежність та свободу України; про порядок фінансування громадських організацій соціального спрямування у 2019 році, про створення ініціативної групи по підготовці установчих зборів з формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації тощо.

Члени ГР, представники ІГС постійно залучаються до участі в загальнорайонних заходах – святкових заходах, різноманітних зборах, засіданнях, круглих столах, обговореннях тощо. Під час підготовки до відзначення знаменних подій відбувались засідання організаційних комітетів, до складу яких в обов’язковому порядку залучаються представники громадськості. Громадська рада при райдержадміністрації постійно забезпечувалась всім необхідним для роботи: приміщенням, засобами зв’язку, створювались необхідні умови для роботи ради та проведення її засідань.

Дорадчо-консультативному органу також надавалась допомога та сприяння у підготовці різноманітних документів: планів роботи, протоколів, проектів програм, текстів заяв, звернень тощо, здійснювалась організаційна, методична та інформаційна підтримки заходів, що проводились інститутами громадянського суспільства на теренах району (обговорення питань соціально-економічного розвитку краю, децентралізації, проведенні етнофестивалю “Кодима-фест”, тематичних заходів тощо) .

Минулого року громадська рада при Кодимській РДА взяла участь у обласному конкурсі «Краща громадська рада – надійний партнер» (за його результатами посіла сьоме місце серед громадських рад-учасників) та у щорічному рейтингу районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, виконкомів сільських, селищних та міських рад, де утворені ОТГ, за напрямом «співпраця з громадськістю» .

З метою налагодження діалогу з об’єднаннями громадян, вивчення громадської думки здійснювався постійний моніторинг суспільно-політичного процесу, вживалися заходи щодо забезпечення стабільності суспільно-політичної ситуації в районі. Проводилась робота, спрямована на забезпечення ефективної взаємодії з керівниками ІГС та інформування громадськості про діяльность органів влади, здійснення реформ, позитивних зрушень, що відбуваються в соціально-економічному розвитку держави, регіону, району.

Інформація про діяльність громадської ради при РДА, дієвих громадських об'єднань району постійно публікується в газеті „Вісті Кодимщини”, сторінці райдержадміністрації у мережі Фейсбук, окремі матеріали друкувались в обласній газеті „Одеські вісті, різноманітних регіональних електронних та друкованих виданнях.

Представники засобів масової інформації запрошуються на різноманітні заходи за участі ІГС, засідання ГР при РДА, беруть участь у роботі «круглих столів», у заходах з відзначення державних свят, пам’ятних дат і важливих суспільно-політичних подій тощо. Їм надаються розпорядчі документи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інша інформація про діяльність владних структур та ІГС.

Проведені заходи сприяли формуванню громадянського суспільства, подальшому об’єднанню та консолідації громадськості району. Можна констатувати, що відбулись певні позитивні зміни завдяки діяльності ГР. Зокрема спостерігається більш активна участь ГО у обговоренні та вирішенні проблем району, зниження градусу соціальної напруги, розвиток соціального партнерства та волонтерського руху.

УХВАЛИЛИ: інформацію голову ініціативної групи В.Савіцького взяти до відома.

СЛУХАЛИ: по третьому питанню члена ініціативної групи Т.Березовську, яка запропонувала обрати: головуючим — В.Савіцького, секретарем — Т.Сіряк; до лічильної комісії - А.Бородіна та Ю.Бобельчука. Інших пропозицій не було.

УХВАЛИЛИ:

1. Після голосування (одноголосно) затвердити: головуючим — В.Савіцького, секретарем — Т.Сіряк; склад лічильної комісії у кількості 2 осіб: А.Бородіна та Ю.Бобельчука.

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню питанню головуючого В.Савіцького, який зачитав список делегованих на УЗ членів ІГСід імені ініціативної групи пропонується включити до складу громадської ради всіх присутніх на установчих зборах делегатів від об'єднань громадян, які подали відповідні заяви та документи.

Ті особи, які подали документи на участь у зборах, але не з’явилися на них або не зареєструвалися, не можуть бути членами громадської ради. Таким чином до складу громадської ради пропонується 13 осіб) та запропонував проголосувати за таку пропозицію.

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування (одноголосно) обрали громадську (2019-2020 рр.) раду при державній адміністрації у складі 13 осіби: Згідно голосування, до неї ввійшли всі делеговані кандидати:

 

з/п

ПІП

Назва ІГС

1

Бобельчук

Юрій Миколайович

Громадська організація «Центр соціальної та трудової реабілітації інвалідів «Віра в майбутнє»

2

Березовська

Тетяна Олександрівна

Районна профспілкова організація працівників культури

3

Бородін Андрій Михайлович

Районна спілка воїнів учасників Антитерористичної операції, інвалідів війни та членів сімей загиблих військовослужбовців Кодимського району

4

Гончаров

Олександр Володимирович

Кодимська районна народна громадська рада

5

Драгомаз

Олександра Володимирівна

Громадська організація “Кодимська районна організація осіб з інвалідністю”

6

Кострицький

Юрій Петрович

Рада сільськогосподарських товаровиробників Кодимського району

7

Когут

Сергій Івановмч

Громадська організація “Кодимська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

8

Пояцика

Ганна Миколаївна

Профспілка працівників ТОВ АФ “Кодима”

9

Тримарук

Тетяна Володимирівна

Громадська організація “Кодимське районне літературне об’єднання”

10

Тульчинська

Наталія Віталіївна

Громадська організація “Кодимська районна жіноча організація”

11

Сіряк

Тетяна Арсеніївна

Районна організація Профспілки працівників освіти та науки України

12

Скорик

Дмитро Валерійович

Громадська організація “Асоціація селян-виробників”

13

Шевченко

Олексій Миколайович

Кодимська районна організація ветеранів України

 

Головуючий В.Савіцький

 

Секретар Т.Сіряк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Кодимській райдержадміністрації

 

Дата проведення: 11 квітня 2017 р.

Час проведення: 13.30

Місце проведення: Кодимський СОУП

 

Присутні: представники ІГС, допущені ІГ до участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Кодимській райдержадміністрації, працівники відділу комунікацій апарату РДА — всього 15 осіб.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів по формуванню громадської ради при районній державній адміністрації.

  2. Звіт про діяльність громадської ради попереднього скликання.

  3. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого, лічильної комісії та секретаря).

4. Обрання громадської ради при районній державній адміністрації.

 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню голову ініціативної групи В.Савіцького, який відкрив засідання, оголосив порядок денний (основне питання: обговорення та затвердження нового складу громадської ради при райдержадміністрації) проінформував присутніх про роботу з підготовки установчих зборів по формуванню громадської ради.

Відповідно до вимог Постанови №996 за погодженням з громадською радою попереднього скликання (протокол ГР від 19 грудня 2018 року, розпорядження голови райдержадміністрації від 3 січня 2019 року № 15/А2019) було затверджено склад ініціативної групи з формування нового складу ГР. До складу групи ввійшли представники ГО та райдержадміністрації (зачитав склад).

15 січня повідомлення ІГ про початок та терміни прийому документів від ІГС було розміщено на веб-сайті РДА у розділі “Новини” з посиланням на розділ сайту “Громадська рада”, в якому розміщені більш докладні матеріали з цього питання: інформація ініціативної групи, нормативно-правовові документи, вимоги до ІГС, зразки документів, відповіді на найбільш поширені питання тощо.

Аналогічне оголошення було опубліковане на сторінці відділу комунікацій РДА в Фейсбуці.

Таким чином, прийом документів здійснювався ініціативною групою з 15 січня по 4 лютого включно.

Протягом періоду прийому документів було проведено кілька засідання ініціативної групи на яких:

- обрали керівний склад ІГ; затвердили зразки документів для ІГС та орієнтовну дату проведення установчих зборів).

- розглянули питання про продовження терміну прийому документів) .

За результатами розгляду було встановлено: продовжити термін прийому документів у зв'язку з тим, що станом на 4 лютого 2019 року документи ІГ подав лише 1 ІГС.

 

- розглянули організаційні питання проведення установчих зборів: затвердили список учасників, порядок денний, місце та час проведення зборів.

 

УХВАЛИЛИ: інформацію голову ініціативної групи В.Савіцького взяти до відома.

СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного (через відсутність на установчих зборах голови громадської ради попереднього скликання) голову ініціативної групи В.Савіцького. Він проінформував загал про роботу ГР в 2017 -2018 рр., повідомив, що громадська рада при Кодимській райдержадміністрації як тимчасовий консультативно-дорадчий орган діяла протягом двох років (2017-2019рр.) та створена відповідно до вимог урядової Постанови від 3 листопада 2010 р. № 996. Протягом всього періоду її діяльності було проведено 8 засідань та 1 засідання президії. Проводились також засідання постійних комісій (16), консультативні зустрічі та зустрічі за круглим столом тощо.

Члени консультативно-дорадчого органу запланували та розглянули на своїх засіданнях низку актуальних питань: про обрання голови та затвердження Положення про громадську раду при Кодимській райдержадміністрації, про план роботи та орієнтовний план консультацій з громадськістю; про спільні дії місцевої влади і громадськості щодо покращення якості та доступності надання медичних послуг населенню міста і сіл району та поліпшення фармацевтичного обслуговування населення за пільговими цінами, про проведення Третього етнофестивалю “Кодима-ФЕСТ” про медичне обслуговування населення в умовах проведення реформування галузі, про соціальний захист населення, про делегування членів ГР при Кодимській РДА для роботи у конкурсній комісії по проведенню конкурсу на зайняття посад керівників КП, про проблеми водопостачання у районному центрі та можливі шляхи їх вирішення, щодо продовження акції зі збору коштів на виготовлення та встановлення у районному центрі пам'ятника борцям за незалежність та свободу України; про порядок фінансування громадських організацій соціального спрямування у 2019 році, про створення ініціативної групи по підготовці установчих зборів з формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації тощо.

Члени ГР, представники ІГС постійно залучаються до участі в загальнорайонних заходах – святкових заходах, різноманітних зборах, засіданнях, круглих столах, обговореннях тощо. Під час підготовки до відзначення знаменних подій відбувались засідання організаційних комітетів, до складу яких в обов’язковому порядку залучаються представники громадськості. Громадська рада при райдержадміністрації постійно забезпечувалась всім необхідним для роботи: приміщенням, засобами зв’язку, створювались необхідні умови для роботи ради та проведення її засідань.

Дорадчо-консультативному органу також надавалась допомога та сприяння у підготовці різноманітних документів: планів роботи, протоколів, проектів програм, текстів заяв, звернень тощо, здійснювалась організаційна, методична та інформаційна підтримки заходів, що проводились інститутами громадянського суспільства на теренах району (обговорення питань соціально-економічного розвитку краю, децентралізації, проведенні етнофестивалю “Кодима-фест”, тематичних заходів тощо) .

Минулого року громадська рада при Кодимській РДА взяла участь у обласному конкурсі «Краща громадська рада – надійний партнер» (за його результатами посіла сьоме місце серед громадських рад-учасників) та у щорічному рейтингу районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, виконкомів сільських, селищних та міських рад, де утворені ОТГ, за напрямом «співпраця з громадськістю» .

З метою налагодження діалогу з об’єднаннями громадян, вивчення громадської думки здійснювався постійний моніторинг суспільно-політичного процесу, вживалися заходи щодо забезпечення стабільності суспільно-політичної ситуації в районі. Проводилась робота, спрямована на забезпечення ефективної взаємодії з керівниками ІГС та інформування громадськості про діяльность органів влади, здійснення реформ, позитивних зрушень, що відбуваються в соціально-економічному розвитку держави, регіону, району.

Інформація про діяльність громадської ради при РДА, дієвих громадських об'єднань району постійно публікується в газеті „Вісті Кодимщини”, сторінці райдержадміністрації у мережі Фейсбук, окремі матеріали друкувались в обласній газеті „Одеські вісті, різноманітних регіональних електронних та друкованих виданнях.

Представники засобів масової інформації запрошуються на різноманітні заходи за участі ІГС, засідання ГР при РДА, беруть участь у роботі «круглих столів», у заходах з відзначення державних свят, пам’ятних дат і важливих суспільно-політичних подій тощо. Їм надаються розпорядчі документи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інша інформація про діяльність владних структур та ІГС.

Проведені заходи сприяли формуванню громадянського суспільства, подальшому об’єднанню та консолідації громадськості району. Можна констатувати, що відбулись певні позитивні зміни завдяки діяльності ГР. Зокрема спостерігається більш активна участь ГО у обговоренні та вирішенні проблем району, зниження градусу соціальної напруги, розвиток соціального партнерства та волонтерського руху.

 

УХВАЛИЛИ: інформацію голову ініціативної групи В.Савіцького взяти до відома.СЛУХАЛИ: по третьому питанню члена ініціативної групи Т.Березовську, яка запропонувала обрати: головуючим — В.Савіцького, секретарем — Т.Сіряк; до лічильної комісії - А.Бородіна та Ю.Бобельчука. Інших пропозицій не було.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Після голосування (одноголосно) затвердити: головуючим — В.Савіцького, секретарем — Т.Сіряк; склад лічильної комісії у кількості 2 осіб: А.Бородіна та Ю.Бобельчука.

 

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню питанню головуючого В.Савіцького, який зачитав список делегованих на УЗ членів ІГСід імені ініціативної групи пропонується включити до складу громадської ради всіх присутніх на установчих зборах делегатів від об'єднань громадян, які подали відповідні заяви та документи.

Ті особи, які подали документи на участь у зборах, але не з’явилися на них або не зареєструвалися, не можуть бути членами громадської ради. Таким чином до складу громадської ради пропонується 13 осіб) та запропонував проголосувати за таку пропозицію.

 

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування (одноголосно) обрали громадську (2019-2020 рр.) раду при державній адміністрації у складі 13 осіби: Згідно голосування, до неї ввійшли всі делеговані кандидати:

 

 

 

 

з/п

ПІП

Назва ІГС

1

Бобельчук

Юрій Миколайович

Громадська організація «Центр соціальної та трудової реабілітації інвалідів «Віра в майбутнє»

2

Березовська

Тетяна Олександрівна

Районна профспілкова організація працівників культури

3

Бородін Андрій Михайлович

Районна спілка воїнів учасників Антитерористичної операції, інвалідів війни та членів сімей загиблих військовослужбовців Кодимського району

4

Гончаров

Олександр Володимирович

Кодимська районна народна громадська рада

5

Драгомаз

Олександра Володимирівна

Громадська організація “Кодимська районна організація осіб з інвалідністю”

6

Кострицький

Юрій Петрович

Рада сільськогосподарських товаровиробників Кодимського району

7

Когут

Сергій Івановмч

Громадська організація “Кодимська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

8

Пояцика

Ганна Миколаївна

Профспілка працівників ТОВ АФ “Кодима”

9

Тримарук

Тетяна Володимирівна

Громадська організація “Кодимське районне літературне об’єднання”

10

Тульчинська

Наталія Віталіївна

Громадська організація “Кодимська районна жіноча організація”

11

Сіряк

Тетяна Арсеніївна

Районна організація Профспілки працівників освіти та науки України

12

Скорик

Дмитро Валерійович

Громадська організація “Асоціація селян-виробників”

13

Шевченко

Олексій Миколайович

Кодимська районна організація ветеранів України

 

 

 

 

Головуючий В.Савіцький

 

Секретар Т.Сіряк