12.01.2017

ПРОТОКОЛ № 7 засідання громадської ради (президії) при Кодимській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 7

засідання громадської ради (президії) при Кодимській

районній державній адміністрації25 грудня 2016 р. Місце проведення:

м. Кодима,

Кодимська райдержадміністрація

зал засідань

Час проведення: 14.00

 

Присутні: голова громадської ради при Кодимській райдержадміністрації В. В. Панченко; члени ГР - Ю. М. Бобельчук, М. В. Сорочан, М. А. Кондратьєв, О. В. Гончаров.

Відсутні з поважних причин: Т. О. Березовська, К. П. Бондатій.

Запрошені: голова РДА В. П. Козачок, начальник відділу комунікацій з громадськістю В. Ф. Савіцький, головний спеціаліст відділу О. О. Охріменко.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про створення ініціативної групи по підготовці установчих зборів формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації.

 

2. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

В.Панченка, який відкрив засідання, оголосив порядок денний (основне питання: обговорення та затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації) та надав слово В.Козачку.

ВИСТУПИЛИ:

Голова РДА В. П. Козачок, який запевнив учасників зібрання, що влада зацікавлена в постійній співпраці з громадською радою, адже кожен член ГР представляє якийсь інститут громадянського суспільства, тобто певну групу людей. Таким чином відбувається двосторонній зв'язок з мешканцями Кодимщини, що в свою чергу дає можливість вивчення громадської думки з того, чи іншого питання. В.Козачок також закликав представників громадських об'єднань взяти участь в установчих зборах та висловив надію на конструктивну та активну співпрацю з оновленим складом ГР.СЛУХАЛИ:

по першому питанню порядку денного - начальника відділу комунікацій з громадськістю апарату РДА В. Ф. Савіцького, який звернув увагу учасників зібрання про те, що: в лютому 2017 році закінчуються повноваження громадської ради при Кодимській районній державній адміністрації, яка була створена у 2015 році. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996” підготовчу роботу з підготовки установчих зборів по формуванню громадської ради при Кодимській районній державній адміністрації здійснює ініціативна група, яка створюється за погодженням з членами громадської ради минулого скликання.

Ще на початку грудня  у (більш ніж за 60 днів до закінчення терміну повноважень діючої ГР) райдержадміністрація звернулась до ІГС та членів діючої ГР з пропозицією надавати кандидатури до ініціативної групи, проте   особливої активності вони не виявили: про готовність працювати в ІГ заявив представник лише однієї організації.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 996 ініціативна група повинна розпочати прийом документів за 30 днів до проведення установчих зборів. Тому сьогодні конче необхідно затвердити склад ІГ. Посадовець запропонував включити до складу групи 7 осіб: голову, секретаря,

4-х членів діючої ГР та представника райдержадміністрації.

 

ВИСТУПИЛИ:

М. А. Кондратьєв, який запропонував включити до складу ініціативної групи В. Панченка, Ю. Бобельчука, Т. Березовську, О. Гончарова та В. Савіцького.

Ю. М. Бобельчук, який запропонував також до складу ініціативної групи К. Бондатій та М. Кондратьєва.

О. М. Гончаров, який запропонував через ЗМІ довести до громадськості повідомлення про формування нового складу громадської ради при Кодимській районній державній адміністрації, проведення установчих зборів, прийом документів, їх переліку, а також визначити особу, яка здійснюватиме прийом документів.

В. В. Панченко, який запропонував для прийому пакету документів кандидатуру начальника відділу комунікацій з громадськістю В. Ф. Савіцького; рішення про прийом (чи відхилення) поданих документів здійснюватиметься у подальшому ініціативною групою колегіальним голосуванням.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Після голосування (одноголосно) затвердити склад ініціативної групи у складі 7 осіб: В. В. Панченко, Т. О. Березовська, К. П. Бондатій, Ю. М. Бобельчук, О. В. Гончаров, М. А. Кондртьєв, В. Ф. Савіцький;

2. Доручити прийом документів від інститутів громадянського суспільства члену ініціативної групи В. Ф. Савіцькому (одноголосно).

 

Різне.

СЛУХАЛИ:

Козачка В.П., Сорочана М. В., які говорили про реформу системи місцевого самоврядування (децентралізацію), об’єднані територіальні громади, формування перспективних планів об’єднання громад, наводили приклади життєдіяльності вже сформованих в Україні ОТГ.

 

ВИСТУПИЛИ:

Ю. М. Бобельчук, М. А. Кондратьєв, О. М. Гончаров, які підтримали думку, що для збереження соціально-культурної, освітньої та медичної ланок у районі доцільне обєднання за моделлю “Один район-одна громада” і вирішувати мають самі громади. І це надважливе питання не має бути ареною для задоволення політичних амбіцій деяких зацікавлених сторін.

 

УХВАЛИЛИ:

за результатами обговорення прийшли до спільної думки стосовно того, що у процесі децентралізації має залишитися один район у єдиній об’єднаній територіальній громаді.

 

Голова громадської ради В. В. Панченко

Секретар громадської ради Т.О. Березовська