27.09.2018

ЗВІТ про роботу громадської ради при Кодимській райдержадміністрації у 2017 році

Громадська рада при Кодимській райдержадміністрації як тимчасовий консультативно-дорадчий орган, діє протягом двох років та створений відповідно до вимог урядової Постанови від 3 листопада 2010 р. № 996. Протягом всього періоду її діяльності було проведено 3 засідань та 1 засідання президії. Проводились також засідання постійних комісій (16), консультативні зустрічі та зустрічі за круглим столом тощо.

Члени консультативно-дорадчого органу запланували та розглянули на своїх засіданнях низку актуальних питань: про обрання голови та затвердження Положення про громадську раду при Кодимській райдержадміністрації, про план роботи та орієнтовний план консультацій з громадськістю; про спільні дії місцевої влади і громадськості щодо покращення якості та доступності надання медичних послуг населенню міста і сіл району та поліпшення фармацевтичного обслуговування населення за пільговими цінами, про проведення Третього етнофестивалю “Кодима-ФЕСТ” про медичне обслуговування населення в умовах проведення реформування галузі, про соціальний захист населення, про делегування членів ГР при Кодимській РДА для роботи у конкурсній комісії по проведенню конкурсу на зайняття посад керівників КП, про проблеми водопостачання у районному центрі та можливі шляхи їх вирішення, щодо продовження акції зі збору коштів на виготовлення та встановлення у районному центрі пам'ятника борцям за незалежність та свободу України тощо.

 

Протягом звітного періоду. проводились спільні заходи райдержадміністрації та громадської ради, присвячені розв’язанню різноманітних питань. До участі у засіданнях ГР залучались спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації, Пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення, поліції тощо.

Спільно з РДА, редакцією газети “Вісті Кодимщини” налагоджено систему інформування громадськості щодо здійснення реформ, позитивних зрушень, що відбуваються в соціально-економічному розвитку держави та суспільно-політичному житті держави, регіону, району, діяльності ГР, інших актуальних питань.

Постійним джерелом поширення інформації про діяльність місцевої влади (та важливим напрямком підвищення ефективності взаємодії із громадськістю) є офіційний веб-сайт райдержадміністрації та сторінка у ФБ. Інформація про діяльність РДА щотижнево публікується в газеті „Вісті Кодимщини”, окремі матеріали друкувались в обласній газеті „Одеські вісті”, інших виданнях. Голова та члени громадської ради запрошуються на засідання колегій райдержадміністрації, засідання сесій місцевих рад, беруть участь у роботі «круглих столів», різноманітних нарад і семінарів, виїзних прийомах громадян головою райдержадміністрації, у заходах з відзначення державних свят, пам’ятних дат, важливих суспільно-політичних подій тощо. Їм надаються розпорядчі документи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інша інформація про діяльність владних структур.

З метою налагодження діалогу з ІГС, вивчення громадської думки громадською радою та райдержадміністрацією здійснювався постійний моніторинг суспільно-політичного процесу, вживалися заходи щодо забезпечення стабільності суспільно-політичної ситуації в районі. Проводилась робота, спрямована на забезпечення ефективної взаємодії громадської ради, райдержадміністрації з керівниками районних осередків політичних партій, громадських організацій, інших громадський об'єднань.

Проведені громадською радою заходи сприяли формуванню громадянського суспільства, подальшому об’єднанню та консолідації населення району. Можна констатувати, що відбулись певні позитивні зміни завдяки реалізації плану роботи ГР. Зокрема спостерігається більш активна участь ГО у обговоренні та вирішенні проблем району, зниження градусу соціальної напруги, розвиток соціального партнерства та волонтерського руху.

 

Очікувані/неочікувані проблеми, з якими стикнулися у своїй роботі та можливі шляхи їх розв’язання: недостатня активність та підготовленість громадських організацій та керівників до публічного діалогу і конструктивного вирішення проблем, недостатній рівень громадянської, правової культури, схильність до критики без конструктивних пропозицій, пасивність, недовіра до владних інституцій, в деяких випадках і політична конфронтація; з іншого боку іноді – скептичне ставлення і державних службовців до комунікацій з громадськістю (даремна трата часу, не дає реального результату, незалежно від думки громадськості потрібно виконувати вказівки вищих органів влади і т.д.). Необхідно налагоджувати партнерський діалог з громадськістю, виховувати громадянську культуру, демонструвати відкритість влади, готовність до співпраці, консолідувати зусилля різних громадських сил в інтересах району.

Голова громадської ради

при Кодимській РДА Г.С.Ярославська