07.03.2014

Про організацію виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації ”

УКРАЇНА
Кодимська районна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Кодима

         30.12.11                                               № 862/А-2011                                              

Про організацію виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації ”

 


          Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, на виконання Указу Президента України від 05 травня 2011 року  “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання  виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих  органах виконавчої влади”,  для забезпечення прозорості та відкритості в роботі районної державної адміністрації, найшвидшого розгляду запитів громадян: 
1. Затвердити порядок складання та  подання запитів на інформацію (додається), форми для подання  запиту на інформацію від фізичної особи (додаток 1), форму для подання письмового інформаційного запиту від об’єднань громадян (додаток 2), форму для подання письмово інформаційного запиту від юридичної особи (додаток 3).
2.  Відповідальним за облік запитів на інформацію визначити загальний відділ апарату районної державної адміністрації. Доступ до публічної інформації організовуватимуть начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, начальник та головний спеціаліст відділу організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації. 
3. Спеціальними місцями для роботи запитувачів із документами визначити кабінет загального відділу (№15) і кабінет відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (№8). Для роботи запитувачів із документами використовувати оргтехніку, яка є в наявності у даних відділах.
4.  Визначити місцем для подання запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями приймальню начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  (каб. №26), яка знаходиться на 1 поверсі адмінбудинку райдержадміністрації на пл..Перемоги,1 в м.Кодимі. Запити на інформацію від осіб з обмеженими фізичними можливостями приймати щодня з 8.00 год до 12.00 год.
5.  Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:
- забезпечити оприлюднення публічної інформації на веб-сайтах, в районній пресі, інформаційних стендах;
- забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів розпоряджень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення інформації про свою діяльність.
6.  Начальнику відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації:  
- розробити та підготувати для затвердження головою райдержадміністрації переліки відомостей, що становлять службову інформацію та оприлюднити їх в установленому порядку. 
- постійно вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.
7. Оприлюднити дане розпорядження на веб-сайті райдержадміністрації.
8. Дане розпорядження набирає чинності з дня  оприлюднення.
     9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Щербака В.В.

 

 


Голова районної державної
 адміністрації                                                                  С.В.Огінський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено
                                                                                                      Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від 30.12.2011 р.
№ 862/А-2011

 

Порядок складання та  подання запитів на інформацію


1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2.Запит на інформацію подається в довільній формі.
3.Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є), загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу не відомо), підпис і дату ( за умови подання письмового звіту).
4.Для подання письмово запиту використовується форма, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.
5.Запит на інформацію подається особисто до спеціальних структурних підрозділів, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володію розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього розпорядку.
6.Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації. 
7.У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначення прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала. 
8.На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу. 
 
Додаток1
до розпорядження голови райдержадміністрації від 30.12.2011 року №862/А-2011


Форма 1 
для подання письмового інформаційного запиту 
від фізичної особи

 ЗАПИТ 
на отримання публічної інформації
згідно із Законом України  "Про доступ до публічної інформації"

 Розпорядник інформації  Кодимська районна державна адміністрація
 (66000, Одеська область, м.Кодима, пл..Перемоги,1)

Кому  Начальнику відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації 
Прізвище, ім’ я,  по батькові фізичної особи  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ  
або 
загальний опис інформації, до якої потрібен доступ 
 
Прошу надати відповідь:
(обраний варіант підкреслити) 
поштою  зазначити адресу 
факсом зазначити номер факсу
електронною поштою зазначити Е-mail 
особисто 


  Контактний телефон  зазначити номер телефону
Дата запиту  

Зареєстровано                                                                     Запит направлено за призначенням

Кодимська районна державна адміністрація                                       _______________________________________
                                                                                                                                                     управління Кодимської
Реєстраційний номер    _____________________                        ________________________________________
                                                                                                                 районної   державної адміністрації 
дата реєстрації                _____________________                        ________________________________________

Відмітка про виконання ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ _______

Керівник апарату райдержадміністрації                                                             В.В. Щербак

 
Додаток2
до розпорядження голови райдержадміністрації від 30.12.2011 року №862/А-2011


Форма 2 
для подання письмового інформаційного запиту 
від об'єднань громадян

 ЗАПИТ 
на отримання публічної інформації
згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"

  Розпорядник інформації   Кодимська районна державна адміністрація
  (66000, Одеська область, м.Кодима, пл..Перемоги,1)

Кому  Начальнику відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації 
Об'єднань громадян  
Прізвище, ім’я,   по батькові представника  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ  
або 
загальний опис інформації, до якої потрібен доступ  
Прошу надати відповідь:
(обраний варіант підкреслити) 
поштою  зазначити адресу 
факсом зазначити номер факсу
електронною поштою зазначити Е-mail 
особисто 

 Контактний телефон  зазначити номер телефону
Дата запиту  

Зареєстровано                                                                       Запит направлено за призначенням

Кодимська районна державна адміністрація                                       _______________________________________
                                                                                                                                                    Управління Кодимської
Реєстраційний номер   _____________________                         ________________________________________
                                                                                                                   районної державної адміністрації
дата реєстрації                _____________________                        ________________________________________

Відмітка про виконання ______________________________________________________

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                             В.В. Щербак
 
                                                                                                          Додаток 3
до розпорядження голови райдержадміністрації від 30.12.2011 року №862/А- 2011


Форма 3 
для подання письмового інформаційного запиту 
від юридичних осіб

 ЗАПИТ 
на отримання публічної інформації
згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"

 Розпорядник інформації  Кодимська районна державна адміністрація
  (66000, Одеська область, м.Кодима, пл..Перемоги,1)
Кому    Начальнику відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації
Юридична особа 
Прізвище, ім’я,  по батькові представника запитувача, посада  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ  
або 
загальний опис інформації, до якої потрібен доступ  
Відповідь надати:
(обраний варіант підкреслити)  
поштою  зазначити адресу 
факсом зазначити номер факсу 
електронною поштою зазначити Е-mail
особисто 

  Контактний телефон  зазначити номер телефону
Дата запиту  

Зареєстровано                                                                       Запит направлено за призначенням

Кодимська районна державна адміністрація                                       _______________________________________
                                                                                                                                                     управління Кодимської
Реєстраційний номер   _____________________                         ________________________________________ 
                                                                                                                    районної державної адміністрації 
дата реєстрації                  _____________________                         ________________________________________

Відмітка про виконання ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ _______


Керівник апарату райдержадміністрації                                                             В.В. Щербак