03.03.2016

ЦНАП повідомляє!

З 01 січня 2016 року практика роботи по наданню адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг при Кодимській райдержадміністрації (далі ЦНАП) засвідчує, що громадяни, які звертаються за наданням адміністративних послуг в більшості випадків не знають, яку послугу їм потрібно отримати та в який орган за нею необхідно звертатись.

Для кращого розуміння ситуації ЦНАП повідомляє наступне.

Одним з пріоритетних напрямів реформування сфери адміністративних послуг наразі є децентралізація системи їх надання. Делегування повноважень з надання найбільш затребуваних громадянами адміністративних послуг на місця дозволить покращити і спростити доступ громадян до таких послуг, зробити отримання таких послуг більш зручним для споживачів, а також поліпшити якість їх обслуговування, що є необхідною передумовою створення сервісної держави.

Нагадаємо, що першим важливим кроком у напрямку децентралізації адміністративних послуг, було ухвалення Розпорядження КМУ № 523 від 16.05.2014 р. «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». Згідно Розпорядження надання низки найбільш популярних серед населення адміністративних послуг (зокрема, реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, реєстрація права власності на нерухоме майно, реєстрація місця проживання особи, оформлення та видача паспорта громадянина України, оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон, послуги із земельних питань) від органів виконавчої влади поетапно були передані до центрів надання адміністративних послуг до 01 січня 2015 р. Відвідувачі мали б отримувати в ЦНАПах повний спектр визначених адміністративних послуг. Втім, до зазначеної дати не всі послуги надавались в повному обсязі через неврегульованість на законодавчому рівні.

Другим важливим кроком є на сьогодні ухвалені Верховною Радою дуже важливі закони щодо децентралізації адміністративних послуг:

- про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);

- про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування) .

Цими законами повноваження з реєстрації бізнесу та нерухомості передаються від Мін'юсту органам виконавчої влади та (або) органам місцевого самоврядування на місця!
Остаточною датою передачі повноважень є 30 квітня 2016 року!

Законами визначено, що суб'єктами реєстрації можуть буди виконкоми місцевих рад, міські та районні державні адміністрації, державні реєстратори (в т.ч. нотаріуси), акредитовані суб'єкти (суб'єкти публічного права, серед співробітників яких не менше 3-х держреєстраторів). Права можна реєструвати у будь-якого державного реєстратора в межах області, а у нотаріуса - в межах всієї України. Можна зареєструвати права власності на об'єкти незавершеного будівництва, незатребувані паї. Підвищується вартість реєстрації, також законодавчо закріплені скорочені терміни реєстрації та плата за таку прискорену реєстрацію.

Важливо зазначити, що зокрема, Законом України № 835-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», який був ухвалений Верховною Радою 26 листопада передбачено передачу органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, нотаріусам та акредитованим суб’єктам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (за органами юстиції залишається державна реєстрація громадських формувань). З метою забезпечення оптимального функціонування системи визначено розподіл адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців наступним чином: 40% надходжень такого збору спрямовується до Державного бюджету України, 60% надходжень залишається у суб’єктів державної реєстрації, тобто на місцях.

Наразі, до 30 квітня 2016 року існує так званий «перехідний період», тобто в цей момент функції з реєстрації майна та бізнесу ще залишаються за Кодимським РУЮ, продовжують проводити реєстрацію нотаріуси.

У минулому році був прийнятий Міністерством юстиції України Наказ від 25.06.2015 року № 1062/5 «Деякі питання запровадження в Одеській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принципу «екстериторіальності»

Цим наказом запроваджений в Одеській області пілотний проект щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принцип «екстериторіальності» щодо подання та розгляду таких заяв.

Наказом встановлено, що заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни не стосуються виправлення технічних помилок), про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, про скасування, про відкликання заяви, що стосуються нерухомого майна, яке розташоване у межах Одеської області, можуть подаватися до будь-якого районного, міського, міжрайонного управління юстиції Одеської області, до Головного територіального управління юстиції в Одеській області, а також особам, які відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділені повноваженнями державного реєстратора з видачі та прийому документів і здійснюють свою діяльність на території Одеської області.Відповідно до цього наказу особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та видають рішення є адміністратори ЦНАПів.

В даний час керівництвом Кодимської районної державної адміністрації, спільно із суб’єктами надання адміністративних послуг підходить до завершення комплексна робота щодо забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг нового зразка за принципом «єдиного вікна». Оновлена структура в своїй діяльності почне роботу, застосовуючи досвід вітчизняних та зарубіжних практик з організації принципово нової системи обслуговування суб'єктів господарювання та громадян при наданні їм адміністративних послуг. Офіс з надання адміністративних послуг буде розміщений у приміщенні колишньої філії “Імексбанк”, в цьому ж приміщені будуть знаходитись і суб’єкти надання адміністративних послуг як додержання основної ідеї створення та функціонування ЦНАП. Тому, шановні жителі міста та району, вже з 1 квітня 2016 року відповідальність за доступність і зручність реєстрації бізнесу чи нерухомості буде забезпечувати райдержадміністрація .

Додатково повідомляємо, що за минулий 2015 рік через ЦНАП всього звернулось 7210 громадян по наданню різних адміністративних послуг, в тому числі наданню консультацій. Послуги стосувались державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видачі паспорта в зв’язку з досягненням 16 річчя та зміною прізвища, отримання документів дозвільного характеру та декларацій, земельних питань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Вже наданні послуги із позитивним результатом 6639 громадянам. В тому числі: із реєстрації бізнесу близько 890 чоловік , із реєстрації майна 216 гр.(початок реєстрації із 01.11.2015 року), із послуг міграційної служби 2100, із земельних питань 3407 громадянам, інші із різних питань. За 2015 рік справлено до місцевого бюджету за надання інших адміністративних послуг 176,1тис. грн. ( через ЦНАП за витяги із ДЗК та інші послуги).

Внесені зміни до низки законодавчих актів України спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у вказаних сферах державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, оптимізацію витрат державних коштів, а також зручності та комфортності для відвідувачів.

Деревніна Н.М.-начальник відділу