23.07.2015

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ про вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України

 

 

Додаток до Доручення ДМС № Д/116/1-14 від 11.07.2014  

 

 

 

 

                                                                                          Начальникові Кодимського РС 

                                                                                                                                                                                                                                   ГУДМС України В Одеській області

                                                                                                    (найменування            

                                                                                                                                                                                                                                      територіального  підрозділу

                                         

                                                                       _Іванова Івана Петровича,

                                                                         (прізвище, ім’я та по батькові, адреса  реєстрації

 

                                                                        _м.Кодима вул.Леніна,15,

                                                                         048 67 2 62-15

                                                                                    та телефон   заявника) 

 

 

ЗАЯВА

про вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України

 

        У зв’язку з досягненням  25 _ річного віку або,та залишенням місця проживання через анексію АР Крим та міста Севастополь / проведенням на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції (зайве закреслити) прошу вклеїти фотокартку у паспорт громадянина України  серії КК № 648582, виданий Кодимським РС ГУДМС України в Одеській області

 

(найменування територіального підрозділу яким було видано паспорт)

громадянину

___Іванову Івану Петровичу________________________________________

(прізвище та ініціали, рік та місце народження)

 

 

Додатки: паспорт серії   КК  № 648582

               2 фотокартки розміром 3,5х4,5 см

 

 

__12___._12     2014 року                                   ____Іванов_____________

                                                                                (підпис) 

 

Заяву громадянина (ки)

про вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України разом з паспортом серії ___ № ________  прийнято ____.________.2014

 

Посада та підпис___________________________________________________