Послуги райдержадміністрації

- Заяви на послуги райдержадміністрації

- Інформаційні картки на послуги райдержадміністрації

-надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

-надання з надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

-надання паспорту розміщення тимчасової споруди  для провадження підприємницької діяльності

-державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

-видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

-включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

-державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

-видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

-державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті  її ліквідації, злиття,  приєднання, поділу або перетворення

-державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

-внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи,  або не підлягають державній реєстрації

-внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи

-внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо виділу

-державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті

-державна реєстрація: права власності на нерухоме майноінших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

-видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

-реєстрація громадського об'єднання

-прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання

-видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту

-внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

-прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання

-прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

-внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

-державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

-перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

-видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

-визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника