02.04.2014

Відомості про архів

Назва  архівної установи: архівний  відділ  Кодимської

районної державної адміністрації

Одеської області

Підпорядкування: Кодимська районна державна адміністрація

Одеської області

Адреса:   вул.  Cоборна, 127,  м. Кодима,  Одеська  обл.,  66000  

 Телефон:   (04867) 2-64-90