09.07.2018

Зміни на первинці розпочалися

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА СТІННІВКА

ДАЙДЖЕСТ

ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

MOZ.GOV.UA ДВІЧІ НА МІСЯЦЬ У КОЖНІЙ ОРДИНАТОРСЬКІЙ FB.COM/MOZ.UKR

№ 8, ЛИПЕНЬ 2018

«Доступні ліки» — що далі?

 

Достатньо однієї цифри, щоб пока- зати успіх програми. За рік пацієнтам видано 21 мільйон рецептів.

 

У програмі сьогодні 239 ліків, їх ви- дають понад 7 800 аптек це кожна третя аптека країни.

 

Цьогоріч до програми включено ще 15 повністю безоплатних ліків.

Таким чином, уже 47 ліків видаються повністю безоплатно, 192 зі зна- чними знижками.

 

За рік роботи «Доступних ліків», за даними від регіонів, кількість

викликів швидкої медичної допомоги зменшилась на 17 тисяч, менше випадків з підозрами на інсульт

та інфаркт, з нападами бронхіальної астми.

 

Програма тільки почалась, а сотні людей уже врятовано від інсультів та інфарктів.

 

Ми вважаємо, що це є злам тенденції в жахливій ситуації

з серцево-судинними захворюван- нями, і подальший успіх залежить від успіху закладів первинної ланки в реформі.

 

Важливо розуміти, що програма

«Доступні ліки» є не просто черговою державною програмою.

 

Вона впроваджує новий принцип забезпечення пацієнтів ліками.

 

Реімбурсація це система, коли ап- тека видає пацієнту ліки за рецептом від лікаря і отримає за ці ліки відшко- дування від держави.

 

Зараз ми перевіряємо 40 державних програм, які включають 460 ліків та 720 медичних виробів, на можливість їх переведення до програми

«Доступні ліки».

 

Те, що не увійде до програми

«Доступні ліки», буде включено в тарифи на послуги, які, згідно

з реформою, будуть закуповуватись у лікарнях з 2020 року.

 

 

 

 

 

 

Тобто лікарня буде отримува- ти тариф за лікування пацієнтів

включно з вартістю всіх ліків, які необхідні для лікування.

 

Також ми плануємо створити Агенцію із закупівель, яка поступово візьме на себе закупівлю стратегічних про- грам вакцин, ліків від інфекційних захворювань.

 

Для нас важливо, щоб реформа дер- жавних закупівель ліків відбувалася синхронно з реформою фінансуван- ня охорони здоров’я впродовж на- ступних трьох років.

 

Маємо перейти до системи, яка мак- симально виключає покупку необхід- них пацієнту ліків за його кошти.

 

Як працює програма «Доступні ліки»

 

Уже другий рік працює урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти, які мають серцево-судинні захворю- вання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму, отримують якісні та ефектив- ні препарати безоплатно чи з незна- чною доплатою.

 

До переліку «Доступних ліків» від- бирали лише ті лікарські засоби, міжнародна непатентована назва яких є у Національному переліку основних лікарських засобів. Ліки проходили відбір з урахуванням рівнів захворюваності населення, поширеності хвороб та смертності, доказів порівняльної ефективності (результативності), безпеки та еко- номічної доцільності лікарських за- собів, а також галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

 

Реєстр препаратів програми «До- ступні ліки», які пацієнти можуть отримати безоплатно або з незна- чною доплатою, затверджено наказом МОЗ України від 05.02.2018

177. До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів 48 виробни- ків, з яких 18 виробників українських і 30 іноземних. Реєстр препара- тів, зокрема, включає

інформацію про міжнародну непа- тентовану назву, торговельні назви препаратів, діючі речовини, форму випуску, дозування, виробника, роздрібну ціну за упаковку та суму доплати. Реєстр доступний за посиланням: www.bit.ly/2ttEJEs.

 

Міністерство охорони здоров’я порівняло ціни на аналогічні ліки за міжнародними непатентовани- ми назвами у п’яти сусідніх країнах України: Польщі, Словаччині, Угор- щині, Чехії та Латвії. На основі се- редньої ціни за добову дозу лікарського засобу в цих країнах уряд встановив граничну ціну на лікарський засіб в Україні, а також вартість, яку повністю відшкодовує держава.

Держава компенсує вартість лікар- ського засобу за найнижчою ціною, який подав заявку на участь у про- грамі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт отримає безоплат- но. Препарат, ціна на який не пере- вищує граничну ціну, пацієнт може отримати, доплативши лише різни- цю. Ці дані можна знайти в реєстрі або на сайті: liky.gov.ua.

 

До програми увійшли тільки моно- препарати ті, які містять одну діючу речовину. Комбінованих форм (коли в одній таблетці є дві або

три діючі речовини) у програмі немає. За потреби МОЗ пропонує пити такі препарати окремо. Саме так рекомендує Всесвітня організа- ція охорони здоров’я, і так працюють програми реімбурсації в більшості країн Східної Європи.

 

Є багато людей, які вважають,

що якщо ліки комбіновані й таблет- ка одна, то від них менше шкоди для здоров’я. Дуже важливо впевне- но розвінчувати такі міфи і наводи- ти пацієнтам реальні факти: ефект від комбінованих і звичайних ліків однаковий, жодної «шкоди» ліки

не несуть. Необхідно переконувати пацієнтів, що прийом комбінованих ліків за результативністю такий са- мий, як і прийом монопрепаратів.

Важливо, що програма «Доступні ліки» спонукає українців сис- тематично відвідувати лікарів.

Це дає можливість лікарям пер- винної ланки контролювати перебіг хронічних захворювань, своєчасно коригувати лікування та запобігати можливим ускладненням.

 

Щоб отримати ліки за програмою, пацієнт повинен звернутися до сво- го сімейного лікаря чи терапевта

й отримати правильно виписаний рецепт. Лікар виписує пацієнтові рецепт на лікарський засіб, вказую- чи його міжнародну непатентовану назву. Потім пацієнт обмінює рецепт на ліки в аптеці з позначкою «До- ступні ліки». Карту аптек, які долу- чилися до програми, можна пере- глянути за посиланням: www.goo.gl/dCEMCw.

 

Зараз МОЗ веде роботу над тим, щоб удосконалити бюджетне зако- нодавство в частині безперервності фінансування програми «Доступні ліки». Адже питання, пов’язані

з закінченням одного бюджетного року і початком іншого, не мають впливати на процес лікування: сер- цево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальна астма не мо- жуть чекати затримок у бюджетних процесах.Досвід роботи з «Доступними ліками» в українських селах

 

За понад рік лікарі й фельдшери вже напрацювали значний досвід роботи з програмою «Доступні ліки». Розповідаємо, як реалізується про- грама в різних селах країни, з якими труднощами стикаються фельдшери та пацієнти і як їх вирішують.

 

У Зорі доступні ліки отримує кожен четвертий, у Нетребівці — особли- вий попит на ліки від ССЗ.

 

Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Зоря Саратського району Одеської області охоплює близько 4 800 пацієнтів, з яких приблизно

1 200 вже скористалися програмою

«Доступні ліки». Фельдшер Катери- на Арнаутова зазначає, що медичні працівники активно поширюють інформацію про програму. Паці- єнти самостійно отримують ліки

за рецептом у найближчій аптеці, розташованій за чотири кілометри від Зорі.

 

 

«Рецепти в більшості випадків випи- сує лікар, однак іноді, за необхідності, цим займається фельдшер. Фельдше- рам також видають ліки в аптеках, якщо вони отримують їх для пацієнтів, які не можуть зробити це самостійно. З аптеками проблем ніяких, грошей нам завжди вистачає», — говорить Катерина Арнаутова.

 

У Нетребівці Вінницької облас- ті близько 200 із 656 пацієнтів користуються програмою «До-

ступні ліки». 148 з них отримують препарати від серцево-судинних

захворювань. ФАП щосереди від- відує лікар, який виписує рецепти.

 

«Ми розповідаємо пацієнтам про «До- ступні ліки», однак зазвичай люди самі вже давно знають про цю про- граму. Іноді здається, що про «До- ступні ліки» вони знають набагато більше за нас», говорить завіду- вачка ФАПу в Нетребівці Людмила Мирончак.

 

Понад 300 з 1 495 мешканців села Глиниці, що на Львівщині, отримують свої «Доступні ліки». Щосуботи Гли- ниці відвідує лікар і виписує рецепти пацієнтам. В інших випадках пацієнти звертаються до найближчих медич- них закладів у Краковці та Яворові, там і отримують ліки.

 

«Наші пацієнти дізнаються про про- граму через фельдшерсько-аку- шерський пункт. Ми розповідаємо

їм про таку можливість», коментує фельдшер Світлана Глова.

 

ЯК ВИРІШУЮТЬ ПИТАННЯ З НЕСТА- ЧЕЮ КОШТІВ: ДОСВІД ЦАРИЧАНКИ

 

Головний лікар Царичанського ЦПМСД Дніпропетровської облас- ті Наталія Дениско каже, що за рік роботи програми лише в Царичан- ському районі нею скористалося понад 11 тисяч пацієнтів. Найбіль- шим попитом користуються ліки від серцево-судинних захворю-

вань їх отримали 10 344 пацієнти, тоді як від цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми було виписано

рецептів для 652 та 115 пацієнтів відповідно.

 

Кошти на програму «Доступні ліки» місцеві бюджети отримують що- місяця. У випадку нестачі коштів

в окремій аптеці району необхідні суми перерозподіляють з інших аптек.

 

 

«У 2017 році за субвенцією на «До- ступні ліки» було виділено майже 150 тисяч гривень, але цих коштів ви- явилося недостатньо. Ми звернулися до Департаменту охорони здоров’я,

і нам додатково виділили ще понад 100 тисяч гривень», — коментує Наталія Дениско.

 

Загалом у 2017 році цьому райо- ну було виділено 256 855 гривень, а у 2018 році сума зросла майже до 300 тисяч гривень.

 

ЧОГО БРАКУЄ ФАПам У СЕЛАХ

 

Дещо іншою є ситуація в селі Вино- градівка Одеської області. Тут лікар відвідує ФАП раз на місяць, а пацієн- ти зазвичай проходять обстеження та отримують рецепти в інших селах або відвідують лікарню в райцентрі. У цьому селі програмою постійно користуються 35 пацієнтів, а ліки

за рецептом отримують у Тарутино- му найближча аптека розташова- на в райцентрі.

 

«Усі дуже задоволені, однак хо- тілося б бачити ширший перелік«Досвід роботи з «Доступними ліками» в українських селах» продовження

 

 

курорту Буковель, зареєстровано 1 052 людини. З них програмою користуються лише 40. Найбільша

проблема тут відсутність поблизу аптеки-партнера, в якій би працюва- ла програма «Доступні ліки», наголо- шує фельдшер Ігор Щербюк. Най- ближча аптека, в якій діє програма, розташована в Яремче, а це більше 25 кілометрів від села. Відповідно,

би працював за програмою. Я впев- нений, що так пацієнти мали б змогу одержувати необхідні ліки оператив- ніше та користувалися б програмою частіше. Але, на жаль, поки що ми не маємо на це дозволу», говорить Ігор Щербюк.

ліків», зазначає фельдшер Галина Желяскова.

 

У фельдшерсько-акушерському пункті села Поляниця, що неподалік

пацієнтам досить складно отримува- ти там ліки.

 

«Ми б дуже хотіли мати свій аптечний пункт у ФАПі, який

 

КОМЕНТАР ВІД МОЗ

 

Нині законодавством передбачено від- пуск препаратів у фельдшерсько-аку- шерських пунктах, якщо в селі немає аптеки. Також кожен фельдшер може виписувати рецепти пацієнтам із хро- нічними захворюваннями, тобто ре- цепти за програмою «Доступні ліки». Ці права визначено пунктом 1 Правил виписування рецептів на лікарські за- соби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 360, та пунктом

158 Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з вироб- ництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими

засобами, імпорту лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 929.

 

Відповідний лист-розяснення Мініс- терство надіслало керівникам струк- турних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адмі- ністрацій з проханням невідкладно провести відповідну роз’яснювальну роботу серед підпорядкованих закла- дів охорони здоров’я.

Першочергова мета МОЗ та Уряду зробити «Доступні ліки» доступними для кожного. Особливо це стосується пацієнтів, які мешкають у сільській місцевості.

 

Ми знаємо, що фельдшери і так на- магаються допомагати пацієнтам, які не мають можливості дістатися до аптеки, і самостійно їм привозять

необхідні ліки. Ми закликаємо місцеву владу сприяти такій практиці та за- охочувати її.

 

 

Як електронний рецепт

змінить роботу лікаря

 

Незабаром в Україні запрацює елек- тронний рецепт. Пілотний проект буде впроваджуватися у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франків- ській, Черкаській областях та в місті Бахмуті (Донецька область). У 2019 році е-рецепт працюватиме в тих за- кладах охорони здоров’я, які будуть до нього технічно готові.

 

Е-рецепт це еволюційний розви- ток електронної системи охорони здоров’я.

 

Спочатку його буде запроваджено для роботи з програмою «Доступні ліки», пізніше для всіх призначень.

ЩО Е-РЕЦЕПТ ДАСТЬ ЛІКАРЕВІ?

 

Кожен лікар, лікуючи свого пацієн- та, хоче бути впевненим, що хворий виконує його призначення. Адже результат лікування залежить

від дотримання рекомендацій ліка- ря та систематичного прийому ліків. Передусім це стосується пацієнтів, які мають хронічні захворювання

і повинні приймати ліки постійно. За- раз лікар не має можливості в цьому переконатися він може тільки спо- нукати, переконувати й заохочувати. З появою е-рецепта лікар зможе впевнитися, що пацієнт принаймні відвідав аптеку та отримав призна- чені ним ліки.

 

 

 

 

 

 

Роман Ілик, заступник Міністра охорони здоров’я України

 

 

Е-рецепт це водночас зручний у ро- боті інструмент. Він дозволить значно скоротити час на виписування рецеп- та: переважна більшість полів запо- внюватиметься автоматично. Також він повністю автоматизує створення звітів, адже всі призначення, кіль- кість пацієнтів та лікарські засоби

Як електронний рецепт змінить роботу лікаря» продовження

фінансування і планування програм. Завдяки автоматизації цього процесу

будуть відображатися в системі автоматично.

 

Доступ до е-рецепта буде обмеже- ний: у системі його зможуть бачити лише лікуючий лікар, керівник медза- кладу та провізор в аптеці. Згодом, коли запрацює електронна картка пацієнта, вузькопрофільні лікарі

за згодою пацієнта зможуть озна- йомитися з його захворюваннями і планами лікування.

 

Міністерство охорони здоров’я має на меті забезпечити якомога більше пацієнтів якісними та без-

печними ліками. Е-рецепт це шлях до створення чіткого прогнозу

ми зможемо бачити реальну потребу в ліках для пацієнтів.

 

Е-рецепт та електронний моніторинг програми «Доступні ліки» стануть підґрунтям для збільшення фінан- сування та розширення програми

на інші групи захворювань та ліків.ання підписати договір з НСЗУ до кінця року

 

 

 

 

 

 

Павло Ковтонюк, заступник Міністра охорони здоров’я

 

 

На початку червня Національна служ- ба здоров’я уклала 149 договорів

з комунальними закладами, які нада

Раджу завчасно звертатися до тех- нічної підтримки ваших медичних інформаційних систем, якщо маєте запитання щодо процесу подан-

ня заявок та підписання договорів у системі.

Перше, що треба зробити місцевій владі, до кінця 2018 року автоно- мізувати всі медичні заклади згідно із законом про автономізацію

2002-8. Адже лише до кінця року

Це треба змінити маємо час до кінця року.

 

Керівникам медичних закладів та міс- цевій владі важливо мобілізуватися. Наша спільна мета щоб усі закла- ди первинної допомоги мали догово- ри з Національною службою здоров’я та до 2019 року перейшли на фінан- сування за принципом «Гроші ходять за пацієнтом».

ють первинну допомогу в 20 облас-

тях і Києві.

закон передбачає особливий сут-

тєво спрощений режим для цього

 

Ці заклади об’єднують понад

1 000 лікарських амбулаторій

та ще більше ФАПів. На території, де працюють ці заклади, прожи- ває 8 млн людей. Дуже радісно, що з липня в реформу входять за-

клади «первинки» і великих міст (Ки- єва, Вінниці, Хмельницького, Черкас), і зовсім невеличких сіл.

 

Понад 10 мільйонів українців

уже обрали своїх лікарів. Ми бачимо, що не лише медики, а й пацієнти хо- чуть змін у системі охорони здоров’я та підтримують їх.

25 липня НСЗУ оголосить про по- чаток другої хвилі підписання дого- ворів. Підписання договорів і надалі відбуватиметься винятково в елект- ронній системі охорони здоров’я.

 

Будьте уважні: є медичні заклади,

які не змогли приєднатися до рефор- ми в першу хвилю через подання до- кументів у некоректному вигляді.

процесу.

 

Я кажу про всі медичні заклади,

а не лише про первинку. Автономізу- ватися потрібно всім.

 

Цього року всі заклади первинки — і ті, що уклали договори з НСЗУ, і ті, що поки цього не зробили, отри- мають державне фінансування. Ті, хто почав реформу, за тарифами НСЗУ, інші, хто не почав, медичну субвенцію.

 

Але механізм субвенції діятиме тільки до кінця 2018 року. У 2019 році всі заклади ПМД повинні пере- йти на фінансування за договорами з НСЗУ.

 

Якщо ваші заклади ще не підписали договори з НСЗУ, звертайтеся до міс- цевого керівництва, адже, гальму- ючи входження медичного закладу

в реформу, воно позбавляє вас кра- щого доходу, а людей кращого медичного обслуговування.

Для пацієнта

 

До кожного випуску Дайджесту ми додаємо спеціальну вкладку з корис- ною інформацією для пацієнта.

 

Рекомендуємо роздруковувати ці вкладки та розміщувати їх на інформаційних дошках у вашому закладі.

 

У цьому випуску інформаційна листівка «Як отримати безкоштовні ліки?».

Запитання-відповіді

 

 

Наприкінці травня набули чинності нові вимоги до виписування рецептів на ліки та медвироби. Як лікарі тепер мають виписувати рецепти і навіщо ці зміни впроваджено? Відповідаємо на найпоширеніші запитання.

 

ЯКІ НОВІ ПОЛЯ БУЛО ДОДАНО У ФОРМУ РЕЦЕПТА І НАВІЩО?

 

Нова форма рецепта є передумо- вою для впровадження електронно- го рецепта, який буде зручнішим

і для медзакладів, і для пацієнтів. Також нові зміни дають право випи- сувати рецепти лікарям, що здійс- нюють медичну практику як ФОП.

 

Рецепти форми ф-1 повинні місти- ти таку інформацію про лікаря:

 

  • Найменування закладу охорони здоров’я або прізвище та ініціали лікаря-ФОП.

 

  • Адреса закладу охорони здоров’я або лікаря-ФОП.

 

  • Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

  • Реквізити бланка ліцензії на медичну практику

або рішення органу ліцензування.

 

Червоний штамп «Вартість підлягає відшкодуванню» замінено на нове додаткове поле у рецепті: «Джере- ло фінансування».

У відомостях про пацієнта лікар по- винен зазначити прізвище, ініціали та вік пацієнта, а також номер його амбулаторної картки. У майбут- ньому номер картки поєднуватиме історію лікування пацієнта з усіма даними про нього в електронній системі охорони здоров’я. Також цей номер допоможе уникнути плутанини, якщо різні пацієнти матимуть однакові імена і дату народження.

 

Доки електронний рецепт не буде впроваджено, нові поля заповнюва- тимуться на паперових бланках.

 

ЯК ЗАПОВНЮВАТИ НОВЕ ПОЛЕ

«ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ»?

 

У разі якщо препарати підлягають частковому чи повному відшко- дуванню, лікар повинен вписати

в це поле номер або назву місце- вої бюджетної програми, за якою відбувається фінансування ліків для пацієнтів. Це стосується і ре- цептів за програмою «Доступні ліки», фінансування якої відбува- ється за рахунок окремої програми в місцевому бюджеті.

 

ДЕ ЗНАЙТИ РЕКВІЗИТИ БЛАН- КА ЛІЦЕНЗІЇ АБО РІШЕННЯ ПРО ЇЇ ОТРИМАННЯ?

 

Реквізити бланка ліцензії знає керівник кожного медичного за- кладу. Ця інформація не опри- люднюється. Рішення про видачу ліцензії на медичну практику пу- блікується щотижня на сайті МОЗ.

При заповненні поля з використан- ням рішення необхідно вказувати дату і номер наказу МОЗ.

 

ЯК ВИПИСУВАТИ РЕЦЕПТИ НА «ДО- СТУПНІ ЛІКИ»?

 

Правило «Один рецепт на один препарат» продовжує діяти. Назва лікарського засобу зазначається латинською мовою за назвою дію- чої речовини (МНН – міжнародною непатентованою назвою).

 

ЧИ ДІЙСНІ БЛАНКИ РЕЦЕПТІВ ПОПЕ- РЕДНЬОГО ЗРАЗКА?

 

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати «стару» форму паперового рецепта ф-1 з червоною печаткою «Вартість підлягає від- шкодуванню» до того часу, доки наявні бланки не закінчаться.

 

ЯК ПАЦІЄНТАМ ВИПИСУВАТИ РЕ- ЦЕПТИ НА ІНСУЛІН?

 

Нові вимоги до рецепта не поши- рюються на рецепти на препарати інсуліну, доки до електронного реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, не буде внесено необхідні технічні зміни.

 

ЧИ СТОСУЮТЬСЯ ЗМІНИ РЕЦЕПТІВ ФОРМИ Ф-3?

 

Ні, не стосуються. Рецепти форми ф-3 лікарі мають виписувати за ра- ніше встановленими правилами, які стосуються цієї форми.

 

 

 

Надсилайте ваші запитання

Чекаємо від вас запитання, відповіді на які ви хочете бачити у Дайджесті змін в охороні здоров'я. Будь ласка, вкажіть у листі своє ім'я, спеціальність, назву закладу та додайте фотографію: ми хочемо, щоб усі бачили,

що у медичної спільноти є реальні обличчя.

 

Пишіть на digest.moz@gmail.com