Модернізація будинку згідно з Маслоу

Модернізація будинку згідно з Маслоу

Абрахам Маслоу, американський психолог, який створивший теорію ієрархії потреб і виклав її найбільш повно в книзі 1954 року "Мотивація і особистість", ніколи
не розташовував потреби у вигляді піраміди.