30.09.2014

ІНФОРМАЦІЯ щодо загального інформаційного забезпечення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року (стаття 64 Закону України "Про вибори народних депутатів України")

 

1. ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН ТА СПОСОБИ

ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТУ

 

Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни України мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Конституцією України та Законом України "Про вибори народних депутатів України" визначено, що право голосу на виборах народних депутатів України (далі по тексту – депутатів) мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, проводити передвиборну агітацію, вести спостереження за ходом виборчого процесу, бути довіреною особою або набувати статусу іншого учасника виборчого процесу тощо у порядку, визначеному Законами України "Про вибори народних депутатів України" та іншими законами України.

Згідно із частиною другою статті 77 Конституції України та частини третьої статті 16 Закону України "Про вибори народних депутатів України" позачергові вибори народних депутатів України призначаються Президентом України та відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Указом Президента України від 27 серпня 2014 року № 690/2014 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" позачергові вибори депутатів призначені на 26 жовтня 2014 року.

Організація і порядок проведення позачергових виборів депутатів здійснюються відповідно до статті 107 Закону України "По вибори народних депутатів України".

На позачергових виборах депутатів кожний виборець має в одномандатному та загальнодержавному багатомандатному виборчих округах (далі відповідно – одномандатний, загальнодержавний округи) по одному голосу. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії та кандидатів у депутати в одномандатних округах.

Виборець, який проживає або на день проведення голосування на виборах депутатів перебуває на території іноземної держави, а також громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному окрузі. Реалізація цього права забезпечується включенням виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із зазначенням, що такий виборець отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі (частина десята статті 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Голосування на виборах депутатів є таємним. Кожний виборець голосує на виборах особисто.

Громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років, може бути обраний депутатом.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії або шляхом самовисування.

Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, а також контроль за волевиявленням виборців під час голосування.

З метою захисту своїх виборчих прав громадяни можуть звертатися до виборчих комісій – на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів України", до суду – в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, до правоохоронних органів – у випадках, коли законодавством передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

2. МОЖЛИВІСТЬ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ ВКЛЮЧЕННЯ СЕБЕ ТА ІНШИХ ВИБОРЦІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
І СПИСКІВ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ2.1. Можливість включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців

 

Кожен виборець має право звертатися в порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців", до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) себе чи інших осіб (пункт 5 частини першої статті 10 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру встановлено статтею 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців", згідно з якою особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

Така особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, і пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Форми заяв осіб щодо включення до Реєстру встановлено постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2010 року № 415.

 

2.2. Процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців

 

Кожен виборець має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру (пункт 2 частини першої статті 10 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Згідно зі статтею 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати такий запит до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації стосовно персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 Закону України "Про Державний реєстр виборців", усіх осіб, які внесені до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою статті 8 вказаного Закону).

 

 

2.3. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на звичайній виборчій дільниці

 

Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців встановлено статтею 40 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо зазначених обставин. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.2.4. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниціВідповідно до статті 43 Закону України "Про вибори народних депутатів України" дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право звернутися із заявою про уточнення списку виборців до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду, в тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці.

Заява про уточнення списку виборців може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня голосування. Заява, подана до виборчої комісії після зазначених строків, залишається без розгляду.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.2.5. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на закордонній виборчій дільниціПорядок уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях визначено статтею 44 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Так, дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за п’ять днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. МОЖЛИВІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗМІНИ ВИБОРЦЮ
МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ (ВИБОРЧОЇ ДІЛЬНИЦІ) БЕЗ ЗМІНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИВідповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах.

Порядком тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893, передбачено, що на період проведення позачергових виборів народних депутатів України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу (пункт 3.5 вказаного Порядку).

Під час проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування по кандидатах у народні депутати України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, в тому числі члену виборчої комісії, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводиться повторне голосування, та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу.

Примірний зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлено зазначеною постановою Центральної виборчої комісії.4. АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ В

 

Номер одномандатного виборчого округу

Центр округу

Поштова адреса окружної виборчої комісії

11

місто Вінниця

21021, м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30
будинок Територіального відділення Центру адміністративних послуг "Прозорий офіс" (Вишенька)

12

місто Вінниця

21001, м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 7
будинок Територіального відділення Центру адміністративних послуг "Прозорий офіс" (Замостя)

13

місто Калинівка

22400, м. Калинівка, вул. Дзержинського, 22
районний будинок культури

14

місто Жмеринка

23100, м. Жмеринка, вул. Центральна, 36
приміщення дитячо-юнацької спортивної школи

15

місто Шаргород

23500, м. Шаргород, вул. Леніна, 220
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

16

місто Ямпіль

24500, м. Ямпіль, вул. Комінтерна, 4
приміщення РП "Агромаш"

17

місто Ладижин

25300, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 4
приміщення Ладижинської міської ради

18

місто Іллінці

22700, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, 37
приміщення спортивного комплексу

19

місто Володимир-Волинський

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Д.Галицького, 7
районний будинок культури

20

місто Горохів

45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Б.Хмельницького, 2
приміщення кінотеатру

21

місто Ковель

45000, м. Ковель, вул. Грушевського, 12
нежитлове приміщення Ковельської міської ради

22

місто Луцьк

43025, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 19
приміщення виконавчого комітету Луцької міської ради

23

селище міського типу Маневичі

44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Некрасова, 5
районний будинок культури

24

місто Дніпропетровськ, Самарський район

м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, 51
приміщення Самарської районної у місті ради

25

місто Дніпропетровськ, Красногвардійський район

м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18
приміщення Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжа

26

місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район

м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 70
приміщення Бабушкінської районної у місті ради

27

місто Дніпропетровськ, Жовтневий район

м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 7
приміщення Жовтневої районної у місті ради

28

місто Дніпропетровськ, Ленінський район

м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 55
приміщення Дніпропетровського індустріального коледжу

29

Дніпропетровський район, селище міського типу Ювілейне

Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Теплична, 5
приміщення Дніпропетровської районної ради

30

місто Дніпродзержинськ, Заводський район

м. Дніпродзержинськ, пл. Дзержинського, 2
приміщення Дніпродзержинської міської ради

31

місто Кривий Ріг, Жовтневий район

м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2
приміщення виконкому Жовтневої районної у місті ради

32

місто Кривий Ріг, Довгинцівський район

м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 11
приміщення виконкому Довгинцівської районної у місті ради

33

місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район

м. Кривий Ріг, пр. Леніна, 27
приміщення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

34

селище міського типу Царичанка

смт Царичанка, вул. Театральна, 17
приміщення Царичанської райдержадміністрації та районної ради

35

місто Нікополь

м. Нікополь, вул. Шевченка, 130
приміщення Нікопольської районної ради

36

місто Павлоград

м. Павлоград, вул. Леніна, 95
приміщення виконкому Павлоградської міської ради

37

місто Кривий Ріг

м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 152
приміщення Криворізької районної ради

38

місто Новомосковськ

м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14
приміщення виконавчого комітету Новомосковської міської ради

39

селище міського типу Васильківка

смт Васильківка, вул. Партизанська, 150
приміщення Васильківської районної ради

40

селище міського типу Кринички

смт Кринички, вул. Центральна, 13
приміщення Будинку культури

41

місто Донецьк, Будьонівський район

 

42

місто Донецьк, Ворошиловський район

 

43

місто Донецьк, Ленінський район

 

44

місто Донецьк, Кіровський район

 

45

місто Донецьк, Київський район

 

46

місто Артемівськ

84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Соборна, 8
КП "Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг"

47

місто Слов’янськ

 

48

місто Краматорськ

 

49

місто Костянтинівка

 

50

місто Красноармійськ

 

51

місто Горлівка, Центрально-Міський район

 

52

місто Дзержинськ

 

53

місто Єнакієве

 

54

місто Шахтарськ

 

55

місто Макіївка, Гірницький район

 

56

місто Макіївка, Центрально-Міський район

 

57

місто Маріуполь, Іллічівський район

 

58

місто Маріуполь, Жовтневий район

 

59

місто Мар’їнка

 

60

місто Волноваха

 

61

селище міського типу Старобешеве

 

62

місто Житомир

10014, м. Житомир, пл. Корольова, 2/4

63

місто Бердичів

13300, м. Бердичів, пл. Центральна, 1

64

місто Коростень

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 3

65

місто Новоград-Волинський

11701, м. Новоград-Волинський, пл. Лесі Українки, 9

66

місто Малин

11601, м. Малин, пл. Соборна, 6а

67

місто Чуднів

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 125

68

місто Ужгород

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська набережна, 8
Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості

69

місто Мукачево

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2
адмінбудівля виконавчого комітету Мукачівської міської ради

70

місто Свалява

89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Головна, 72
районний будинок культури

71

місто Хуст

90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21
адмінбудівля Хустської районної ради

72

місто Тячів

90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Незалежності, 40
Тячівський районний будинок культури

73

місто Виноградів

90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, пл. Миру, 5
адмінбудівля Виноградівської районної ради

74

місто Запоріжжя, Комунарський район

69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 32
адмінбудівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району

75

місто Запоріжжя, Ленінський район

69096, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 1А
адмінбудівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Ленінському району

76

місто Запоріжжя, Орджонікідзевський район

69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5
адмінбудівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району

77

місто Запоріжжя, Шевченківський район

69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34
адмінбудівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району

78

місто Бердянськ

71100, м. Бердянськ, пл. І-ої Бердянської ради, 2
виконавчий комітет Бердянської міської ради

79

місто Василівка

71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Чекіста, 4
адмінбудівля Василівської районної державної адміністрації

80

місто Мелітополь

72312, м. Мелітополь, пл. Перемоги, 4
Палац культури ім. Т.Г.Шевченка

81

місто Токмак

71700, м. Токмак, вул. Володарського, 322
Центр дитячої та юнацької творчості

82

місто Пологи

70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М.Горького, 32
адміністративна будівля Пологівської райдержадміністрації

83

місто Івано-Франківськ

76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
приміщення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

84

місто Тисмениця

77400, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17
приміщення Тисменицької районної ради

85

місто Калуш

77300, м. Калуш, вул. Шевченка, 6
приміщення Калуської районної державної адміністрації

86

місто Долина

77500, м. Долина, пр. Незалежності, 4
районний народний будинок "Просвіта"

87

місто Надвірна

78400, м. Надвірна, вул. Шептицького, 36
приміщення будинку культури Надвірнянського нафтогазовидобувного управління

88

місто Коломия

78203, м. Коломия, пр. М.Грушевського, 1
приміщення Коломийської міської ради

89

місто Снятин

78300, м. Снятин, пл. Незалежності, 1
приміщення Снятинської районної ради

90

місто Біла Церква

09117, Київська обл., м. Біла Церква, пл. Торгова, 6
нежитлове приміщення

91

селище міського типу Макарів

08000, Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 27
районний будинок культури

92

місто Узин

09161, Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Узин, вул. Карла Маркса, 1
Узинський міський будинок культури

93

місто Миронівка

08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Леніна, 60
районний будинок культури

94

місто Обухів

08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 117
районний центр культури та дозвілля

95

місто Ірпінь

08200, м. Ірпінь, вул. ІІІ-го Інтернаціоналу, 183
центральний будинок культури

96

місто Вишгород

07300, Київська обл., м. Вишгород, пр-т Івана Мазепи, 9
районний будинок культури

97

місто Бровари

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова, 92
міжрайонний центр зайнятості

98

місто Яготин

Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 81
Яготинська дитяча школа мистецтв

99

місто Кіровоград, Ленінський район

25022, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 28
адміністративне приміщення Кіровоградськоїобласної ради

100

місто Бобринець

27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Орджонікідзе, 80
адміністративний будинок

101

селище міського типу Голованівськ

26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Суворова, 3
будинок культури

102

місто Знам’янка

27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 19
приміщення держадміністрації

103

місто Олександрія

28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Леніна, 59
виконавчий комітет Олександрійської міської ради

104

місто Луганськ, Артемівський район

 

105

місто Луганськ, Жовтневий район

 

106

місто Сєвєродонецьк

93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32
Сєвєродонецька міська рада

107

місто Лисичанськ

93100, м. Лисичанськ, вул. Гайдара, 78
Центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю

108

місто Красний Луч

 

109

місто Краснодон

 

110

місто Алчевськ

 

111

місто Свердловськ

 

112

місто Рубіжне

93011, м. Рубіжне, пл. Леніна, 2
приміщення Рубіжанської міської ради

113

місто Сватове

92600, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 37
приміщення Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка"

114

селище міського типу Станиця Луганська

 

115

місто Львів, Сихівський район

79066, м. Львів, вул. Атоненка-Давидовича, 6
приміщення Дитячої школи народних мистецтв

116

місто Львів, Залізничний район

79022, м. Львів, вул. Виговського, 34
адмінбудинок Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради

117

місто Львів, Франківський район

79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85
адмінбудинок Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

118

місто Львів, Личаківський район

79017, м. Львів, вул. К. Левицького, 67
адмінбудинок Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради

119

місто Броди

80600, м. Броди, пл. Ринок, 1
адмінбудинок Бродівської районної ради

120

місто Городок

81500, м. Городок, вул. Майдан Гайдамаків, 5
Народний дім

121

місто Дрогобич

82100, м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37
адмінбудинок Дрогобицької районної ради

122

місто Яворів

81000, м. Яворів, вул. І.Франка, 8
адмінбудинок Яворівської районної ради

123

місто Перемишляни

81200, м. Перемишляни, вул. Привокзальна, 3
адмінбудинок Перемишлянської районної ради

124

місто Сокаль

80000, м. Сокаль, вул. Шептицького, 26
адмінбудинок Сокальської районної ради

125

місто Старий Самбір

82000, м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, 40
адмінбудинок Старосамбірської районної ради

126

місто Стрий

82400, м. Стрий, вул. Шевченка, 71
адмінбудинок Стрийської міської ради

127

місто Миколаїв, Заводський район

54020, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 9
приміщення адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

128

місто Миколаїв, Ленінський район

54003, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 1
приміщення адміністрації Ленінського району Миколаївської міської ради

129

місто Миколаїв, Центральний район

54001, м. Миколаїв, вул. Інженерна, 1
приміщення адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради

130

місто Баштанка

56101, м. Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 29
приміщення дитячої юнацької спортивної школи

131

місто Вознесенськ

56500, м.Вознесенськ, вул. Кірова, 22
приміщення міського будинку культури

132

місто Первомайськ

55213, м. Первомайськ, вул. 40 років Перемоги, 4
приміщення Первомайського навчально-наукового інституту Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського

133

місто Одеса, Київський район

65114, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 9
приміщення Київської районної адміністрації Одеської міської ради

134

місто Одеса, Малиновський район

65078, м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 22
приміщення Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради

135

місто Одеса, Приморський район

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134
приміщення Приморської районної адміністрації Одеської міської ради

136

місто Одеса, Суворовський район

65025, м. Одеса, пр-т Добровольського, 106
приміщення Суворовської районної адміністрації

137

місто Котовськ

66300, Одеська обл., м. Котовськ, бульв. Заслонова, 6
будівля управління у справах сім’ї, молоді та спорту Котовської міської ради

138

селище міського типу Ширяєве

66800, Одеська обл., смт Ширяєве, вул. Леніна, 104
Ширяївська райдержадміністрація

139

місто Роздільна

67400, Одеська обл., м. Роздільна, вул. Привокзальна, 14
ДЮСШ м. Роздільна

140

місто Біляївка

67600, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Гагаріна, 14-б
Біляївський районний будинок культури

141

місто Татарбунари

68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. К.Маркса, 31-а
Татарбунарський районний будинок культури

142

місто Арциз

68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 46
приміщення Арцизької районної державної адміністрації

143

місто Ізмаїл

68600, Одеська обл., пр. Суворова, 62
виконком Ізмаїльської міської ради

144

місто Полтава, Октябрський район

36040, м. Полтава, вул. Калініна, 30
приміщення Октябрської районної у місті Полтаві ради

145

місто Полтава, Київський район

36014, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 1/2
приміщення виконавчогокомітету Київської районної у місті Полтаві ради

146

місто Кременчук

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14
приміщення колишньої загальноосвітньої школи №14

147

місто Миргород

37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 107
приміщення рад мікрорайонів міста

148

місто Лубни

37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, 16
кінотеатр "Київська Русь"

149

місто Карлівка

39500, Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Леніна, 95
Карлівський районний будинок культури

150

місто Комсомольськ

39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Космонавтів, 4
відділ підготовки кадрів ВАТ "Полтавський ГЗК"

151

місто Лохвиця

37200, Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1
приміщення Лохвицької райдержадміністрації

152

місто Рівне

33000, м. Рівне, вул. Шевченка, 45
адміністративна будівля

153

місто Рівне

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195
адмінприміщення Рівненської райдержадміністрації

154

місто Дубно

35603, м. Дубно, вул. Замкова, 4
адмінприміщення Дубенської міської ради

155

місто Дубровиця

34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 16
адмінприміщення Дубровицької райдержадміністрації

156

місто Сарни

34500, м. Сарни, вул. Ковельська, 9
Будинок дітей та молоді

157

місто Суми

40030, м. Суми, вул. Горького, 21
адмінбудівля виконавчих органів Сумської міської ради

158

місто Білопілля

41800, Сумська обл., м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 35
адмінбудинок Білопільської районної ради

159

місто Глухів

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Путивльська, 1
приміщення міського центру позашкільної освіти

160

місто Шостка

41100, м. Шостка, вул. Леніна, 14
приміщення Шосткинської міської ради

161

місто Ромни

42000, Сумська обл., м. Ромни, бульв. Московський, 31
адміністративне приміщення Районної райспоживспілки

162

місто Охтирка

42700, м. Охтирка, вул. Жовтнева, 11
приміщення виконавчого комітету Охтирської міської ради

163

місто Тернопіль

46000, м. Тернопіль, вул. Миру, 6
ПК "Березіль" ім. Л.Курбаса

164

місто Збараж

47302, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Незалежності, 8
приміщення Костелу Бернардинів

165

місто Зборів

47201, Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Миру, 6
приміщення будинку катехизації

166

місто Теребовля

48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. 22 Січня, 17
приміщення сектору з питань фізичної культури і спорту РДА

167

місто Чортків

48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Шевченка, 23
приміщення районної ради

168

місто Харків, Дзержинський район

61200, м. Харків, просп. Леніна, 17А
приміщення Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради

169

місто Харків, Київський район

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 55
приміщення Адміністрації Київського району Харківської міської ради

170

місто Харків, Московський район

61001, м. Харків, вул. Юр’ївська, 8
приміщення Адміністрації Московського району Харківської міської ради

171

місто Харків, Фрунзенський район

61091, м. Харків, просп. Маршала Жукова, 17
приміщення Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

172

місто Харків, Орджонікідзевський район

61007, м. Харків, просп. Орджонікідзе, 11
приміщення Адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради

173

місто Харків, Комінтернівський район

61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 42
приміщення Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради

174

місто Харків, Ленінський район

61012, м. Харків, вул. Карла Маркса, 15
приміщення комунального закладу "Центр дитячої та творчості №5 Харківської міської ради"

175

місто Дергачі

62300, Харківська обл., м. Дергачі, пл. Перемоги, 1
приміщення комунальної установи "Дергачівський районний Будинок культури"

176

місто Чугуїв

63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Якіра, 18
спеціалізована школа №8 з поглибленим вивченням іноземної мови Чугуївської міської ради

177

місто Куп’янськ

63701, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Леніна, 3
приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Куп’янської міської ради

178

місто Балаклія

64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18
приміщення адміністративної будівлі Балаклійської районної ради

179

місто Красноград

63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Леніна, 88
приміщення Центральної районної бібліотеки

180

селище міського типу Золочів

62203, Харківська обл., смт Золочів, вул. 8 Березня, 5
приміщення Золочівської дитячої та юнацької спортивної школи

181

місто Зміїв

63401, Харківська обл., м. Зміїв, вул. 50 років Комсомолу, 61А
приміщення Зміївської міської ради

182

місто Херсон, Суворовський район

73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47
приміщення адмінбудівлі Суворовської районної у м. Херсоні ради (ІІІ, ІV поверх)

183

місто Херсон, Комсомольський район

73000, м. Херсон, вул. Суворова, 29
приміщення адмінбудівлі Корайонної у м. Херсоні ради

184

місто Нова Каховка

74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 25
КП "Міський кінотеатр Юність""

185

місто Каховка

74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. К.Маркса, 103
будівля виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області

186

місто Цюрупинськ

75100, Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 23
будинок побуту "Біла Акація" 3 поверх

187

місто Хмельницький

29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3А
Хмельницька дитяча школа мистецтв

188

місто Хмельницький

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1
Палац творчості дітей та юнацтва

189

місто Красилів

31000, м. Красилів, вул. Грушевського, 53
територіальне управління державної судової адміністрації у Хмельницькій області

190

місто Шепетівка

30400, м. Шепетівка, вул. Островського, 42
приміщення будинку освіти

191

місто Старокостянтинів

31100, м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 43
Старокостянтинівська дитячо-юнацька спортивна школа

192

місто Дунаївці

32400, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 46
Будинок творчості школярів

193

місто Кам’янець-Подільський

32300, м. Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, 1
виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради

194

місто Черкаси, Придніпровський район

18036, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307
адміністративна будівля Черкаської міської ради

195

місто Черкаси, Соснівський район

18007, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170
міський центр розвитку

196

місто Корсунь-Шевченківський

19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. О.Захаренка, 2

197

місто Канів

19001, м. Канів, вул. Леніна, 144
приміщення санітарно-епідеміологічної станції

198

місто Сміла

20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Леніна, 37

199

місто Жашків

19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, 49
приміщення районного будинку культури

200

місто Умань

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Леніна, 1
приміщення відділу культури міської ради

201

місто Чернівці, Шевченківський район

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5
Обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"

202

місто Сторожинець

м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 4
Сторожинецький цех телекомунікацій №11 Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком"

203

місто Новоселиця

м. Новоселиця, вул. Центральна, 112
будинок культури

204

місто Хотин

м. Хотин, вул. О.Кобилянської, 2А
приміщення райради

205

місто Чернігів, Деснянський район

14017, м. Чернігів, вул. Щорса, 23
приміщення комунального підприємства "Міський палац культури" Чернігівської міської ради

206

місто Чернігів

14028, м. Чернігів, 14028, вул. Шевченка, 48
приміщення Чернігівської районної державної адміністрації

207

місто Корюківка

15300, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8А
приміщення управління Пенсійного фонду України в Корюківському районі

208

місто Бахмач

16500, м. Бахмач, вул. Жовтнева, 59
приміщення районного будинку культури

209

місто Ніжин

16600, м. Ніжин, вул. Гоголя, 6
приміщення управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради

210

місто Прилуки

17500, м. Прилуки, вул. Іванівська, 57
приміщення управління освіти Прилуцької міської ради

211

місто Київ, Голосіївський район

03039, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 22/1
будинок дитячої та юнацької творчості

212

місто Київ, Дарницький район

02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

213

місто Київ, Деснянський район

02660, м. Київ, пр-т Маяковського, 29
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

214

місто Київ, Дніпровський район

02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

215

місто Київ, Деснянський район

02660, м. Київ, пр-т Маяковського, 29
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

216

місто Київ, Дніпровський район

02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

217

місто Київ, Оболонський район

04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32А
2 поверх окремої нежитлової будівлі комунальної форми власності

218

місто Київ, Святошинський район

03115, м. Київ, вул. Крамського, 10
окрема будівля

219

місто Київ, Святошинський район

04053, м. Київ, вул. Львівська, 8/6
окрема будівля

220

місто Київ, Подільський район

04108, м. Київ, вул. Мостицька, 20
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

221

місто Київ, Печерський район

01023, м. Київ, вул. Мечникова, 8
житловий будинок

222

місто Київ, Солом’янський район

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
Національний технічний університет України "КПІ", корпус №32

223

місто Київ, Шевченківський район

04111, м. Київ, вул. Щербакова, 49
житловий будинок5. АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

(Постанова Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі" із внесеними змінами)

6. ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ МОЖЛИВОСТІ ГОЛОСУВАТИ ВИБОРЦЯМИ ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯСтаттею 86 Закону України "Про вибори народних депутатів України" визначається порядок організації голосування виборців за місцем перебування.

Так, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно.

Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування (25 жовтня 2014 року) на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

До витягу із списку виборців включається:

1) без рішення комісії – виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування (до 12 години 25 жовтня 2014 року включно) письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії – виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я.

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає дільничній виборчій комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування (до 20 години 24 жовтня 2014 року включно):

– власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця;

– довідку медичної установи про стан здоров’я виборця.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.

Витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

 

7. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

 

 

1. Голосування проводиться 26 жовтня 2014 року з 8 до 20 години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування відбувається за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

2. Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в загальнодержавному та одномандатному округах члену дільничної виборчої комісії надається один із зазначених нижче документів, який підтверджує особу та громадянство України:

на звичайній та спеціальній виборчій дільниці:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);

на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на суднах. що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України:

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

2) дипломатичний паспорт;

3) службовий паспорт;

4) паспорт громадянина України на закордонній виборчій дільниці, утвореній у країні, до якої дозволений в’їзд громадян України за паспортом громадянина України;

на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі:

картку (довідку) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах).

3. За умови пред’явлення виборцем одного із вищезазначених документів, наявності його у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та після того, як ним буде поставлено підпис за отримання виборчих бюлетенів у списку виборців та у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, член дільничної виборчої комісії видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі.

Виборцю, який відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України" має право голосу лише у загальнодержавному окрузі, видається виборчий бюлетень для голосування тільки у загальнодержавному окрузі.

4. Забороняється отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом.

Виборчі бюлетені не передаються іншим особам.

5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи політичної партії, офіційного спостерігача.

Виборець у приміщенні для голосування може перебувати лише протягом часу, необхідного для голосування.

У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви політичної партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії.

У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі ставиться позначка "плюс" ("+") або інша, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати.

Якщо на виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку або не поставлено жодної позначки, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним.

6. Заповнені виборчі бюлетені виборець особисто вкидає до виборчої скриньки.

Виборець, який через фізичні вади не може самостійно вкинути виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи політичної партії, офіційного спостерігача.

7. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена дільничної виборчої комісії, який видав цей бюлетень, з проханням видати інший виборчий бюлетень.

Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на неправильно заповнений і лише один раз.

Повторна видача виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого не допускається.

8. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці
о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Один із членів комісії о 20 годині підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері.

8. ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ СВОЇХ ВИБОРЧИХ ПРАВ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО ПРАВА1. Відповідно до частини першої статті 108 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) виборець, чиї особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених статтями
108 – 113 Закону.

2. Суб’єкти звернення зі скаргою можуть з урахуванням вимог Закону оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу з позачергових виборів депутата, таких суб’єктів оскарження (частина друга статті 108 Закону):

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) політичної партії – суб’єкта виборчого процесу;

3) кандидата у депутати;

4) уповноважених осіб політичних партій, довірених осіб кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій – лише щодо скарг стосовно порушень, які мали місце під час голосування.

3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, кандидатів, їхніх довірених осіб, партій, їхніх посадових осіб, офіційних спостерігачів, що порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (частина дев’ята статті 108 Закону).

4. Виключно до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії;

2) рішення чи дії окружної виборчої комісії;

3) рішення, дії чи бездіяльність члена окружної виборчої комісії;

4) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб;

5) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації та інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників;

6) дії чи бездіяльність довірених осіб кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати та громадських організацій, крім порушень, що мали місце під час голосування.

5. До Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються:

1) бездіяльність окружної виборчої комісії (частина шоста статті 108 Закону);

2) дії чи бездіяльність кандидата у депутати (частина восьма статті 108 Закону).

6. До окружної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена – до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію (частина п’ята статті 108 Закону);

2) рішення чи дії політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, її посадової особи чи повноважного представника, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції, – до окружної виборчої комісії відповідного виборчого округу (пункт 2 частини сьомої статті 108 Закону).

7. До дільничної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються порушення, які мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами політичних партій, довіреними особами кандидатів у депутати, офіційними спостерігачами від партій, кандидатів у депутати або громадських організацій (частина шоста статті 111 Закону).

8. Строки оскарження рішень, дій або бездіяльності, що стосуються виборів депутатів, встановлено статтею 109 Закону.

9.  Вимоги до форми та змісту скарги, що подається до виборчої комісії, визначено статтею 110 Закону.

10. Порядок та строки розгляду скарг виборчими комісіями встановлюються Центральною виборчою комісією з урахування вимог статей 108 – 111 Закону.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (стаття 114 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

Статтями 157 – 159 Кримінального кодексу України (далі – Кодекс) встановлює відповідальність за:

– перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин – у вигляді штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років (частина перша статті 157 Кодексу);

– незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів  – у вигляді штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років (частина перша статті 158 Кодексу);

– підробку виборчих документів, а так само використання завідомо підроблених виборчих документів, вчинені членом виборчої комісії, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку) – у вигляді штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років; якщо це вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах – у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років (частини друга, третя статті 158 Кодексу);

– незаконну передачу іншій особі виборчого бюлетеня виборцем – у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років (частина четверта статті 158 Кодексу);

– викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, виборчого протоколу або скриньки з бюлетенями, або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями – у вигляді штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років; якщо це вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах – у вигляді штрафу від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років (частини п’ята, шоста статті 158 Кодексу);

– умисне надання членом виборчої комісії громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз у ході голосування або надання виборчого бюлетеня особі, яка не включена до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня – у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років (частина восьма статті 158 Кодексу);

– голосування виборцем на виборах або референдумі, у яких він бере участь, більше ніж один раз – у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років; якщо таке саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої комісії – у вигляді штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк (частини перша, друга статті 1581 Кодексу);

– умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах – у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років (частина перша статті 159 Кодексу).

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (статті 2127 – 21220 вказаного Кодексу).