02.04.2014

Парламент криміналізував корупцію.

Антикорупційне законодавство приведено  у відповідність до міжнародних стандартів

 

18.04.2013р. Верховна Рада України ухвалила закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів України (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України)».
Законами внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КпАП), Кримінального кодексу України (далі – КК), Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК) та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011р. № 3206 – VІ (далі – Закон № 3206), а також редакційні зміни до законів України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. № 1576 – ХІІ, «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003р. № 964 – ІV та «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996р. № 392/96-ВР, зокрема:
1. Із КпАП виключаються ст.172 ч.2 «Порушення обмежень щодо використання службового становища» та ст. 172 ч.3 «Пропозиція або надання неправомірної вигоди». Таким чином, за вчинення таких корупційних правопорушень встановлюється виключно кримінальна відповідальність, передбачена КК.
2. 
Кримінально правове поняття «хабар» замінено поняттям «неправомірна вигода». При цьому кримінальна відповідальність встановлюється не тільки за давання, пропозицію чи отримання неправомірної вигоди, а й за обіцянку та прийняття пропозиції чи обіцянки такої вигоди (нова редакція ст. 368 та ст. 369КК, а також зміни до ст. 368 ч2, 368 ч.3, 369 ч.2, 370 КК).
3. Установлюється кримінальна відповідальність за пропозицію чи обіцянку надання неправомірної вигоди не тільки службовій особі а й будь – якому працівнику державного підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК у новій редакції).
4. 
До КК водиться поняття «спеціальна конфіскація» та запроваджується можливість її застосування за вчинення службових злочинів, передбачених окремими статтями розд. ХVІІ Особливої частини КК. Зокрема, КК доповнено ст. 96 ч.1 «Спеціальна конфіскація» та ст. 96 ч.2 «Випадки застосування спеціальної конфіскації». Таким чином, запроваджується механізм спец конфіскації за корупційні діяння в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, як засіб відшкодування завданих державі збитків.
Також у КПК врегульовано підстави та порядок застосування
 спец конфіскації.
5. 
У Законі № 3206 та КК змінено поняття «неправомірна вигода». 
З урахуванням змін неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. Тобто з поняття «неправомірна вигода» вилучено слова, якими визначено, що неправомірну вигоду одержують «безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову». Таке звужене поняття цілком виправдане, адже вигода не завжди має майновий характер.
6. 
До суб’єктів відповідальності за корупційне правопорушення (ст. 4 Закону № 3206) додаютьсянові суб’єкти – працівники юридичних осіб. Цим самим норми, встановлені Законом №3206, узгоджено зі ст. 354 КК (у новій редакції «Підкуп працівника держпідприємства»). Крім цього, поширено відповідальність фізичних осіб.
Отже, внесеними змінами планується криміналізувати корупційні прояви, тобто встановити та посилити кримінальну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.