02.04.2014

Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку- нерезидента

З метою реалізації вимог частини четвертої статті 12 Закону України "Про 
засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон), Кабінет Міністрів України постановою від 11 січня 2012 року № 16 «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» затвердив Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - Порядок). 
Порядок визначає механізм зберігання документів і використання: 
- відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - декларація) осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону; 
- відомостей щодо відкриття такими особами валютного рахунка в установі 
банку-нерезидента (далі - валютний рахунок). 
У Порядку зазначено, що декларації зберігаються у кадрових підрозділах 
відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, 
юридичних осіб публічного права в особових справах осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку. 
Декларації, подані особами у разі призначення або обрання їх на посади, 
зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону, зберігаються у кадрових 
підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування разом з іншими документами щодо проведення спеціальної 
перевірки стосовно таких осіб. 
Відомості, зазначені у деклараціях осіб, перелічених у частині другій статті 
12 Закону, а також осіб, які претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах влади або посади державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування першої чи другої категорії, надаються у разі надходження відповідного запиту в порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації». 
Відомості, зазначені у деклараціях інших осіб, надаються з дотриманням 
установлених Законом вимог: 
- спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, органам, що 
провадять оперативно-розшукову діяльність, попереднє слідство, судам - у разі надходження відповідного запиту, оформленого згідно із законодавством; 
- комісії з проведення службового розслідування - у разі проведення 
службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, відповідні 
юридичні особи публічного права ведуть облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, із зазначенням одержувача відомостей, реквізитів та змісту запиту, структурного підрозділу, що відповідає за надання відомостей, та відмітки про їх надання.
Особи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, повідомляють органам державної податкової служби про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міністерством фінансів України. 
Відомості про відкриття валютного рахунка зберігаються в органах державної податкової служби, до яких вони подані, та використовуються під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та в інших випадках, установлених Законом. 
Такі відомості можуть бути надані з дотриманням установлених Законом вимог: 
- спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції; 
- органам, що провадять оперативно - розшукову діяльність, попереднє слідство; 
- судам у разі надходження відповідного запиту. 
Державна податкова служба України веде: 
- електронний реєстр повідомлень про відкриття валютних рахунків; 
- облік запитів щодо відкриття валютного рахунка в порядку, встановленому 
Міністерством фінансів України.