12.02.2019

Про чергове електронне декларування та вжиття заходів щодо мінімізації порушень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Закон України «Про запобігання корупції», розділ VІІ «Фінансовий контроль», стаття 45. «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Типи декларацій – Законом передбачено 4 типи декларацій.

І - щорічна декларація – подається з 01 січня до 01 квітня року, наступного за звітним. Така декларація охоплює звітний рік – період з 01 січня по 31 грудня включно – що передує року,в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня.

ІІ - декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність , пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування , що подається не пізніше дня такого припинення.

Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше 20 робочих днів з дня , коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про таке припинення.

Декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

ІІІ - декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність,як виконавець функцій держави або місцевого самоврядування, що подається до 01 квітня року,наступного за звітним роком, у якому припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік ( період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року , в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

ІУ - декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, що подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний період ( період з 01січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Закон України «Про державну службу» передбачає подання двох декларацій в процесі такого відбору:

  1. - подається особою, яка бажає взяти участь у конкурсі ;

  2. - подається зазначеною особою , якщо вона перемогла у конкурсі , перед її призначенням на посаду (ст.25 ЗУ «Про державну службу»).

В обох випадках декларація подається за минулий рік.

Упродовж 7 днів після подання декларації є право подати виправлену декларацію. Виправлення приймаються лише один раз.

У разі притягнення до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення в ній недостовірних відомостей декларант повинен подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Ст.47 Закону «Про запобігання корупції» - подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб та зберігаються упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж 5 років після припинення виконання нею функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.

Ст. 48. – контроль та перевірка:

  • своєчасне подання;

  • правильність та повнота заповнення;

  • логічний та арифметичний контроль.

Якщо за результатами контролю встановлено, що не подано декларацію НАЗК письмово повідомляє декларанта про факт не подання декларації, і він повинен протягом 10 днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному Законом (ст.45).

Ст.52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю. (ч.2)

У разі суттєвої зміни у майновому стані декларанта , а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму , яка перевищує 50 ПМ , встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року,зазначений декларант у 10 – денний строк з моменту отримання доходу або придбання майна повинен письмово повідомити про це НАЗК шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет .Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форми.

Декларант повинен подавати повідомлення у разі отримання ним кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги ( позички) тощо на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. 50 прожиткових мінімумів у 2018р.- 88100грн. , 2019р.- 96050 грн.

ПМ у 2018р.- 1762 грн.

2019р. – 1921 грн. ( станом на 1 січня звітного року).

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування , та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАЗК.

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані декларанта до Реєстру не подаються. Вони подаються винятково в електронній формі ,їх паперова копія не подається.

Коли в НАЗК подається повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування то відповідна інформація повинна бути відображена у наступній декларації цього декларанта , що охоплює звітний період .

З 07.11.2018р. набрав чинності Закон України « Про електронні довірчі послуги», а ЗУ «Про електронний цифровий підпис» втрачає чинність.

Потрібно враховувати це при отриманні цифрового підпису.

Важливо пам’ятати, що безпосередньому поданню декларації може передувати виникнення питань у зв’язку із завершенням терміну дії ЕЦП ( електронний цифровий підпис ) або його втратою, зміною електронної пошти , а також питань щодо вимог до відображення тої чи іншої інформації у декларації, вирішення яких потребуватиме додаткового часу. Необхідно перевірити чи без перешкод можна зайти до Реєстру та мати всю необхідну інформацію для заповнення декларації. Потрібно не зволікати із заповненням декларації та подавати вчасно.

Перелік кваліфікованих надавачів електронних послуг можна знайти на сайті НАЗК в розділі «Єдиний державний реєстр декларацій» - Акредитований центр сертифікації ключів.

- АТ «Ощадбанк», «Приватбанк», «УкрСиббанк», Державна казначейська служба України», Національний банк України» та інші.

На сайті НАЗК доступна оновлена інформація, яка допоможе у заповненні та поданні декларації.

Ст.172 -6 Кодексу України про адміністративні порушення «Порушення вимог фінансового контролю» :

  • невчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладання штрафу від 850 до 1700 грн.

  • неподання або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку - нерезиденті або суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладання штрафу від 1700 грн. до 3400 грн.

  • подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тягне за собою накладання штрафу від 17000грн. до 42500 грн.

Рекомендації до чергового етапу електронного декларування

01.01.2019 розпочався черговий етап електронного декларування в Україні.

Звертаємо Вашу увагу на те, що 07.11.2018 набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність. Враховуйте це при отриманні послуг електронного цифрового підпису.

Разом з тим відповідно до пункту 5 розділу VII Закону України «Про електронні довірчі послуги», електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.

З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування просимо Вас виконати такі дії:

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у Вашому персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» доступ до окремих поштових серверів у домені.ru обмежений.

У зв’язку з цим для роботи з Реєстром (отримання повідомлень, підтвердження зміни електронного цифрового підпису тощо) слід використовувати поштові скриньки, які не підпадають під зазначені обмеження (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com тощо).

Якщо Ваша електронна поштова скринька підпадає під обмеження, то для її зміни у персональному кабінеті Реєстру необхідно створити (або використовувати іншу) особисту поштову скриньку. Після цього слід авторизуватися в Реєстрі за адресою: https://portal.nazk.gov.ua за допомогою власного електронного цифрового підпису, перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail перейдіть за

посиланням у листі,  повторно здійсніть вхід у Ваш персональний кабінет та перевірте вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» повинна бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька.

Ця електронна поштова скринька використовуватиметься для направлення Вам повідомлень про збереження чернеток електронних документів, про подання електронних документів до Реєстру, про зміну електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) в Реєстрі тощо.

Звертаємо увагу! Для зміни електронної поштової скриньки у Вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.

2. Перевірити термін дії та працездатність Вашого ЕЦП для роботи з Реєстром.

Для отримання інформації про термін дії ЕЦП  необхідно завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК), в якому Ви отримали ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП. Необхідно, щоб на дату подання електронних документів до Реєстру сертифікат ЕЦП був діючий. У разі, якщо термін дії сертифіката сплинув, Ви не зможете користуватись ЕЦП, в тому числі подавати електронні документи до Реєстру. Тоді Вам необхідно звернутись до АЦСК та отримати новий ЕЦП. Зазначаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції не є АЦСК. З переліком АЦСК Ви можете ознайомитись на сторінці https://portal.nazk.gov.ua у полі: «АЦСК».   

Після отримання нового ЕЦП Вам необхідно зайти на сторінку входу до Реєстру https://portal.nazk.gov.ua і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ». У полі «Поточна електронна адреса» вказати електронну поштову скриньку, з якою Ви зареєстровані в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для відновлення». На вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП необхідно перейти за посиланням у листі, після цього у полі АЦСК обрати акредитований центр сертифікації ключів, в якому Ви отримали новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП». Після успішного виконання вказаних дій з’явиться повідомлення про розгляд Вашої заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядаються протягом 1 доби у робочий час. Ви можете здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП через вказаний час та не очікувати листа з подальшими інструкціями.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви можете скористатись online-сервісом накладання ЕЦП на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign. Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».

Якщо при накладенні електронного цифрового підпису виникає помилка, слід звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів, який Вам видав ЕЦП.

Виконавши запропоновані дії, Ви завчасно підготуєтесь до чергового етапу декларування, чим полегшите собі роботу з Реєстром (в березні, у зв’язку із завантаженістю системи, вчинити вищевказані дію дуже складно).

Зберігайте Ваш ключ ЕЦП, пароль від нього, а також адресу електронної поштової скриньки, з якою Ви зареєстровані у Реєстрі, та пароль від неї у захищеному місці.

 

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення

корупції райдержадміністрації О.Олійник