Питання - відповіді

Питання:

Виховую двоє дітей - інвалідів. Допомога  та надбавка на догляд призначається на кожну дитину?

Відповідь:

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги ні рівні прожиткового мінімуму.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років. Допомога призначається на кожну дитину-інваліда.

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку включно (п.2.6. Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

Відповідно до чинного законодавства державна соціальна допомога на дітей-інвалідів призначається у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До державної соціальної допомоги, відповідно до вимог законодавства, надбавка на догляд за дитиною-інвалідом у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку призначається одному з непрацюючих батьків, які здійснюють догляд за дитиною- інвалідом.

Одиноким матерям надбавка на догляд за дитиною-інвалідом   віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням особі, яка не працює, не вчиться, не займає виборну посаду і яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, на яку призначена державна соціальна допомога. Надбавка на догляд призначається на кожну дитину- інваліда.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока мати подає:

- оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини, або довідку про те, що вона перебуває на обліку як одинока мати;

- довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання;

- довідка з місця навчання дитини.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, подаються:

- довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;

- оригінал та копія трудової книжки, довідка з центра зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку  реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, про те, що не зареєстрований як суб’єктів підприємницької діяльності і не займається підприємницькою діяльністю та про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи;

- довідка про спільне проживання дитини- інваліда з одним з батьків, видана уповноваженим органом за місцем проживання;

- довідка з місця навчання дитини.

Враховуючи зазначене, для визначення права Вам необхідно звернутися  до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання з відповідними документами.

Питання:

Мені 53 роки, страховий стаж роботи 37років 2 місяці 2 дні. Мені відмовлено у видачі посвідчення „Ветеран праці”

Відповідь:

Відповідно до статті 6 Закону України від 16.12.93 р. № 3721 “Про основні засади соціального захисту ветеранів  праці та інших громадян похилого віку в Україні” визначено, що ветеранами праці визначаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на пенсію.

Враховуючи вимоги законодавства, задовольнити Вашу вимогу на даний час не уявляється   можливим.

Питання:

Я з чоловіком не працюю. На утриманні троє дітей. Чи маю право на призначення соціальної допомоги?

Відповідь:

Соціальна підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених сімей  реалізується відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї набуває право на  призначення державної соціальної допомоги, розмір якої не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

До стабілізації економічного становища в Україні  розмір державної соціальної допомоги визначається не з урахуванням прожиткового мінімуму, а з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який затверджується одночасно з прийняттям Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2008 році: для працездатних осіб становить 133 грн., непрацездатних осіб -187,50 грн. (діти, пенсіонери), інвалідів – 200 грн. 

Для   кожної дитини у малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій  виховується  троє  або  більше дітей  віком до 16 років (до 18 років, якщо   дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку. 

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї , визначається згідно Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Державного комітету статистики України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370 (зі змінами).

Згідно п. 5.3 Методики... для обчислення суми доходів ураховуються доходи в грошовій та натуральній формі, дохід від земельних ділянок, інші грошові виплати, які носять систематичний характер.

Відповідно до пункту 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в призначенні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплату призначеної допомоги – припинено у випадку, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не навчаються (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними, та за інформацією центру зайнятості не порушують законодавство про зайнятість.

Виходячи з обставин, які склалися в сім'ї, допомога може бути призначена, як виняток, на підставі рішення районної координаційної ради на підставі акта обстеження матеріально - побутових умов сім'ї.

Крім того, відповідно до пункту 17 зазначеного Порядку....  призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування, а також якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим ніж розмір  мінімальної заробітної плати. 

Оскільки Ви та Ваш чоловік працездатного віку не працюєте, не сприяєте своєму працевлаштуванню через районний центр зайнятості, на загальних підставах родина не набуває право на призначення допомоги, виходячи з обставин, які склалися в сім'ї, питання призначення державної соціальної допомоги може вирішуватися за рішення координаційної ради.

Для уникнення непорозумінь під час призначення зазначеної допомоги радимо Вам та Вашому чоловіку визначитись з працевлаштуванням або стати на облік в центр зайнятості для пошуку роботи.

Питання:

Де отримати кредит для придбання чи будівництва житла (в сільській місцевості)?

Відповідь:

На сьогодні отримати кредит на забудову (придбання) житла можна у банківських фінансових установах області. Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 5 Закону України „Про банки і банківську діяльність” органам державної влади забороняється втручатись у діяльність банківських установ.

 Крім того, в Одеській області реалізується державна пільгова програма кредитування „Власний дім”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998р. №1597, яка фінансується Фондом індивідуального житлового будівництва на селі. За більш детальною інформацією пропонуємо звернутися безпосередньо до Фонду за наступною адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 72-а. Тел.725-01-65, 725-21-22.

Питання:

Чи необхідно при прийомі металобрухту оформлювати відповідний акт?

Відповідь:

Статтею 3Закону України від 24 травня 2007 року №1073-V«Про внесення змін до Закону України «Про металобрухт» щодо спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, а також форм розрахунків при прийманні металобрухту» визначено, що «оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює купівлю металобрухту».Ця норма закону вимагає від спеціалізованого підприємства документального оформлення розрахунків за прийнятий металобрухт, що в свою чергу передбачає оформлення акту приймання побутового металобрухту про який йдеться мова у Вашому зверненні.

Крім цього, для посилення контролю за проведенням спеціалізованими переробними підприємствами операцій з металобрухтом 23 жовтня 2007 року Міністерством промислової політики України були розроблені нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

В зазначених Ліцензійних умовах встановлені жорсткі вимоги до роботи спеціалізованих переробних підприємств та їх приймальних пунктів.

На виконання доручення Міністерства промислової політики України від 26 листопада 2007 року №15/7-1-720 робоча група обласної державної адміністрації проводить переатестацію спеціалізованих переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність новим Ліцензійним умовам. За результатами атестації кількість спеціалізованих підприємств