Порядок організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови Кодимської районної державної адміністрації

УКРАЇНА

Кодимська районна державна адміністрація

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Кодима

29.12.10                                № 810/А-2010

Про затвердження Порядку організації особистого прийому громадян

головою, заступниками голови, керівником апарату Кодимської районної державної адміністрації.

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», на виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення:
1.Затвердити Порядок організації особистого прийому громадян головою, заступниками голови, керівником апарату Кодимської районної державної адміністрації (додається).
2.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної

адміністрації С.В.Огінський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації 
від “29” грудня 2010 року
№ 810/А-2010

 

Порядок організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови Кодимської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1 Особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату державної адміністрації (далі - голова та заступники голови райдержадміністрації) здійснюється відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 7 лютого 2008 року N109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів України, а також цього Порядку.
Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами свого права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян.
1.3. Посадова особа, що здійснює особистий прийом громадян, несе відповідальність за якість та повноту відповідей з питань, порушених заявником і віднесених до її повноважень.

2. Організація і проведення прийому громадян.

2.1. Особистий прийом громадян проводиться у спеціально відведеній кімнаті по прийому громадян райдержадміністрації за адресою: м.Кодима, площа Перемоги,1 за попереднім записом або у порядку черги, згідно з графіком, який затверджується окремим розпорядженням голови райдержадміністрації. Час прийому з 8.00до 12.00.
2.2. Попередній запис здійснюється до дня проведення особистого прийому громадян.
2.3. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.
2.4. Особистий прийом громадян здійснюється відповідно до звернень, наданих у письмовій формі і усних особистих звернень.
2.5. Інформація про проведення особистого прийому громадян (місце прийому, необхідні документи, контактний телефон) розміщується в газеті «Кодимські вісті», на офіційному сайті Кодимської районної державної адміністрації, а також у приймальні райдержадміністрації .
2.6. Попередній запис громадян на особистий прийом до голови та його заступників в райдержадміністрації здійснюється відділом діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації щоденно з 8.00 до 17.00.
2.7. Громадянинові може бути відмовлено у попередньому записі на прийом голови або заступників голови райдержадміністрації у випадках:
- якщо вирішення питання, у якому заінтересований заявник не належить до компетенції райдержадміністрації або посадової особи, яка здійснює особистий прийом;
- якщо звернення від одного і того ж громадянина з одного й того ж питання вже розглядалось на особистому прийомі та вирішено по суті;
- звернення особи, визнаної судом недієздатною.
У разі відмови у запису на особистий прийом громадянину обов'язково роз'яснюються її причини.
2.8. При вирішенні питання щодо здійснення попереднього запису на особистий прийом до голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він вже звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання. Вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
2.9. Відомості про проведений запис на особистий прийом (список громадян та картки обліку із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання, змісту порушуваних питань) подаються за день до особистого прийому відповідній посадовій особі, що проводитиме прийом громадян.
2.10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність інших осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
2.11. При особистому прийомі громадянин пред'являє документ, що засвідчує його особу. Представник громадянина пред'являє також довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.
2.12. У випадку, коли порушене громадянином питання є очевидним і не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення громадянину (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому, про що обов’язково повинно бути внесено запис до картки обліку особистого прийому.
13. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством.
2.14. Зміст усного звернення громадянина під час особистого прийому обов’язково заноситься до картки обліку особистого прийому і підписується посадовою особою, що здійснює прийом.
2.15. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються у відділі діловодства та контролю апарату райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 та надсилаються на розгляд, згідно з наданими дорученнями до виконавців.
2.16. У разі, якщо особистий прийом громадян головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації не може відбутися через поважні причини, він може бути перенесений на інший день.

3. Проведення виїзного особистого прийому громадян.

3.1. Проведення виїзного особистого прийому громадян головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації у населених пунктах району здійснюється 2 рази на місяць згідно з графіком, який щорічно затверджується окремим розпорядженням голови Кодимської райдержадміністрації.
3.2. Голови виконкомів сільських, селищної рад оприлюднюють інформацію про проведення виїзного особистого прийому громадян (місце прийому, необхідні документи, контактний телефон) через місцеве радіо або розміщення оголошень на інформаційних стендах у місцях масового скупчення селян.
3.3. Організацію і проведення виїзного особистого прийому голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, у тому числі попередній запис громадян, забезпечують голови виконкомів сільських, селищної рад, на території яких заплановано проведення прийому.
3.4. Виїзний особистий прийом громадян проводиться з додержанням вимог, передбачених підпунктами 2.2., 2.3., 2.7.- 2.16. пункту 2 цього Порядку.